Welke voorwaarden als autocarexploitant?

Laatste aanpassing: 
22/01/2018

Om personen over de weg te mogen vervoeren, voor rekening van derden, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • bedrijfszetel hebben in België;
 • vakbekwaamheid:  
 1. een getuigschrift van vakbekwaamheid, uitsluitend geldig voor het nationaal vervoer. (Dit getuigschrift wordt sinds 1991 niet meer afgegeven.)
 2. een getuigschrift van vakbekwaamheid, geldig voor het nationaal en internationaal vervoer. (Afgegeven door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer aan de kandidaten die geslaagd zijn voor een door de examencommissie georganiseerd examen.);
 • voorwaarde inzake betrouwbaarheid (geen ernstige en/of herhaalde veroordelingen hebben opgelopen);
 • voorwaarde inzake financiële draagkracht:
 1. natuurlijke persoon (borgtocht van 9 000 EUR voor het 1ste motorvoertuig en 5 000 EUR voor elk bijkomend voertuig).
  Deze borgtocht moet gesteld worden door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming.
 2. geen natuurlijke persoon (beschikken over kapitaal en reserves waarvan de waarde gelijk is aan 9 000 EUR voor het 1ste motorvoertuig  en 5 000 EUR voor elk bijkomend voertuig Dit bewijs moet worden gesteld ofwel door een attest van kapitaal en reserves, opgesteld door een bedrijfsrevisor, ofwel door de meest recente jaarrekeningen, neergelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
  Voor autocarexploitanten geldt nog een bijkomende voorwaarde:

Het voertuig, gebruikt voor ongeregeld personen vervoer dient te voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden. Deze kan aangetoond worden door een verslag van kwaliteitscontrole dat ieder jaar dient te worden afgeleverd door een station voor automobielinspectie.

"Tegen afgifte van een exemplaar van kwaliteitscontrole levert de Belgische Federatie van Autobus- en Autocarondernemers (FBAA) twee kwaliteitskeurmerken af."

"Deze kwaliteitskeurmerken moeten op of bij de instapdeur van de reizigers en aan de achterzijde van het voertuig door de vervoerondernemer aangebracht worden vooraleer het voertuig gebruikt wordt voor ongeregeld vervoer."

Meer informatie vind je hier terug.

Meer over: Beroepen-beroepsvoorwaarden, Beroepsvoorwaarden andere beroepen, Starten

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!