Wie kan genieten van de vrijstellingsregeling inzake btw voor kleine ondernemingen en onder welke voorwaarden?

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

U kan hiervan genieten als u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • jaarlijks omzetcijfer bedraagt niet meer dan 25.000 €
 • u verricht geen handelingen die buiten de toepassingsfeer vallen.

Welke handelingen mag u niet verrichten onder het vrijstellingsregime:

 • overdrachten van nieuwe gebouwen die opgericht of verkregen zijn met toepassing van de btw;
 • handelingen die bestaan uit een werk in onroerende staat;
 • het leveren van nieuwe vervoermiddelen naar een andere lidstaat;
 • handelingen ivm landbouw, want die zijn onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling;
 • De leveringen die een visser doet aan de vismijn;
 • Leveringen van tabaksfabrikaten.

Het jaarlijkse omzetcijfer wordt bekomen door het bedrag van de handelingen exclusief de btw samen te tellen.

Met volgende handelingen wordt geen rekening gehouden:

 • overdracht van investeringsgoederen;
 • handelingen die uitgesloten zijn van de vrijstellingsregeling (toepassingsfeer);
 • handelingen verricht door geneesheren, rusthuizen, scholen, enz.;
 • handelingen door een auteur of toondichter, de leveringen van zegels, weddenschappen, loterijen en andere kans- en geldspelen.

Indien een activiteit wordt uitgeoefend door verscheidene personen (onverdeeldheid) dient men het jaarlijks omzetcijfer samen te tellen. Wanneer echtgenoten een afzonderlijke beroepsactiviteit hebben dan dient hun jaarlijks omzetcijfer ook apart berekend te worden.

Dit vrijstellingsregime kan niet gebruikt worden door ondernemers in de bouwsector en ook niet door horeca-ondernemers die met een geregistreerde kassa werken en ondernemers uit de sector van de recuperatie van materialen.

Deze regeling ontheft u voor een groot deel van de fiscale verplichtingen die een normale btw-belastingplichtige wel moet doen. Onder andere:

 • geen periodieke btw-aangifte indienen;
 • geen btw doorrekenen aan hun klanten, daardoor moeten ze ook geen btw doorstorten naar de Schatkist;
 • geen btw aftrekken die ze hebben betaald aan hun leveranciers.

U ontvangt wel een btw-identificatienummer dat wordt voorafgegaan door BE.

Meer over: Belastingen, Btw, Vrijstelling btw

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!