Wie komt niet in aanmerking voor een aansluiting in bijberoep?

Opgelet, op basis van de volgende uitkeringen kan men niet in bijberoep aangesloten worden:

  • Individuele Beroepsopleiding (IBO) zonder uitkering van de RVA, zelfs indien de Vlaamse overheid een toelage uitbetaalt.
  • Tegemoetkomingen (inkomenstegemoetkoming, integratietegemoetkoming, …) die buiten de gewone ziekteverzekering vallen.
  • Uitkering arbeidsongeschiktheid of invaliditeit uit het stelsel der zelfstandigen.
  • Vergoeding voor arbeidsongevallen.
  • Leefloon.
  • Studietoelage.
  • Uitkeringen uit aanvullende verzekeringen.
  • Wanneer uitkeringen teruggevorderd worden (zie ook werkloosheidsuitkeringen).

Bovenstaande uitkeringen, vergoedingen en tegemoetkomingen vrijwaren geen pensioenrechten en zijn niet altijd wettelijke uitkeringen.

Meer over: Wettelijk stelsel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!