Wie komt niet in aanmerking voor een aansluiting in bijberoep?

Laatste aanpassing: 
20/04/2022

Opgelet, op basis van de volgende uitkeringen kan men niet in bijberoep aangesloten worden:

  • Individuele Beroepsopleiding (IBO) zonder uitkering van de RVA, zelfs indien de Vlaamse overheid een toelage uitbetaalt.
  • Tegemoetkomingen (inkomenstegemoetkoming, integratietegemoetkoming, …) die buiten de gewone ziekteverzekering vallen.
  • Uitkering arbeidsongeschiktheid of invaliditeit uit het stelsel der zelfstandigen.
  • Vergoeding voor arbeidsongevallen.
  • Leefloon.
  • Studietoelage.
  • Uitkeringen uit aanvullende verzekeringen.
  • Wanneer uitkeringen teruggevorderd worden (zie ook werkloosheidsuitkeringen).

Bovenstaande uitkeringen, vergoedingen en tegemoetkomingen vrijwaren geen pensioenrechten en zijn niet altijd wettelijke uitkeringen.

Meer over: Wettelijk stelsel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!