Zonnecentra

Laatste aanpassing: 
05/09/2019

1. Wat is een zonnecentrum?  
Vanaf het moment dat je 1 zonnebank ter beschikking stelt aan consumenten, baad je een zonnecentrum uit.

2. Algemene vestigingsvereisten
Niet iedereen kan zich vestigen als zelfstandige,  je moet aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk: 

 • Je moet minstens 18 jaar oud zijn;
 • Daarnaast moet je een aantal opstartformaliteiten vervullen, die vind je hier
 • Elke vestigingseenheid waar een zonnecentrum wordt uitgebaat, moet ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met de specifieke NACEBEL-code 9604002- zonnecentra;

3. Specifieke vestigingsformaliteiten voor het oprichten van een zonnecentrum

Bijkomende verplichtingen

 • jouw zonnebanken mogen op geen enkele plaats een straling van 0,3 W/m² overschrijden
  • je mag enkel lampen en onderdelen gebruiken die voldoen aan de technische specificaties van de fabrikant.
 • je mag geen toegang geven tot zonnebanken aan minderjarigen en aan mensen met een huidtype I
  • al je klanten moeten je een medisch getuigschrift voorleggen dat hun huidtype bevestigt, behalve indien jouw zonnecentrum over een toestel beschikt waarmee de gevoeligheid van de huid kan worden bepaald. In dat geval kan je zelf met de consument zijn/haar huidtype bepalen. Indien je klant jou een medisch getuigschrift overhandigt, moet je dat bewaren als bijlage van de klantenfiche, die dan wordt bijgewerkt en opnieuw ondertekend moet worden. 
 • je moet een persoonlijk identificatiemiddel aan je klanten geven
  • Pas na de huidtypebepaling stelt de onthaalverantwoordelijke de klant een persoonlijk identificatiemiddel ter beschikking, waarmee hij/zij toegang krijgt tot het centrum en kan gebruikmaken van de zonnebanken. De zonnebanken mogen niet in werking kunnen worden gesteld zonder het persoonlijke identificatiemiddel te gebruiken.
 • toegang tot de zonnebanken wordt afgeraden voor consumenten die ofwel:
  • zonnebrand hebben;
  • huidkanker hebben of aan een aandoening lijden die in kanker kan ontaarden;
  • gevoelig zijn voor de zon;
  • bepaalde medicijnen gebruiken;
 • je zonnecentrum moet uitgerust zijn met een automatisch besturingssysteem
 • je klanten moeten een beschermende bril dragen tijdens hun zonnebeurt
 • je moet je houden aan de richtlijnen inzake informatie en communicatie:
  • geen enkele communicatie mag verwijzen naar de voordelen of heilzame effecten van het gebruik van een zonnebank;
  • de waarschuwing “GEBRUIK VAN ZONNEBANKEN KAN HUIDKANKER VEROORZAKEN” moet in elke communicatie worden opgenomen;
  • aan het onthaal EN in elke cel moet een opschrift (PDF, 59.79 KB) worden aangebracht dat de risico's van blootstelling aan uv-stralen vermeldt;
  • ALLE nieuwe klanten moeten de klantenfiche (DOCX, 23.95 KB) invullen en ondertekenen, in twee exemplaren, waarvan 1 exemplaar bewaard wordt door het zonnecentrum.

Download de gids voor de uitbating van zonnecentra.

 

Meer over: Starten, Beroepen-beroepsvoorwaarden, Beroepsvoorwaarden andere beroepen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!