Wat is de Startlening+?

Je bent een starter op zoek naar voordelig startkapitaal? Of je bent een nieuwe ondernemer op zoek naar een goede financiering voor je investering? Dan biedt Startlening+ voor jou een oplossing.

Startlening+ is een achtergestelde lening voor startende ondernemers die maximaal 4 jaar zijn opgestart met een interessante intrestvoet.

 

Voor wie?

 • Werkzoekenden
  • Volledig uitkeringsgerechtigde
  • Niet-werkende werkzoekende (minimum 3 maanden)
  • Begunstigde van een leefloon
 • Werknemers
 • Zelfstandigen die sinds maximum 4 jaar hun zelfstandige activiteit uitvoeren
 • Vzw's kunnen in aanmerking komen voor zover zij minstens de helft van hun inkomsten behalen uit normale economische activiteiten

Voorwaarden?

 • Je start of bent maximaal 4 jaar ondernemer in hoofdberoep
 • Je voldoet aan de voorwaarden van een KMO
 • Je een zaak wil starten in Vlaanderen. (Indien je in Vlaanderen woont, maar een zaak wil starten in Brussel of Wallonië, kan je ook een Startlening+ aanvragen)

Door Europese regelgeving kunnen starters/ondernemers geen Startlening+ aanvragen indien ze actief zijn in de transportsector, landbouwsector & export. Tradingactiviteiten komen eveneens niet in aanmerking.

Kenmerken van de lening?

 • Het maximumbedrag van de Startlening+ is gelijk aan het kleinste van volgende bedragen:
  • 4 maal de eigen inbreng
  • € 100.000
 • De duur van de lening is minimum 3jaar en maximaal 10 jaar
  (Voor werkzoekenden is de minimumtermijn 5 jaar)
 • Vaste intrestvoet van 3%
 • 1 jaar vrijstelling van terugbetaling kapitaal
 • Achtergestelde lening

Hoe aanvragen?

Een startersadviseur van UNIZO helpt je bij de indiening van je Startlening+ dossier.
Heb je nog vragen of wil je een lening aanvragen? Contacteer ons via starterslijn@unizo.be .