Vluchtelingen en ondernemersschap

Vanaf 2015 was er een sterk verhoogde instroom van asielzoekers in Europa en zo ook in België en Vlaanderen. De geopolitieke situatie leidt er bovendien toe dat een groot deel van de vluchtelingen subsidiair beschermd zijn en/of erkend worden. Aangezien we ervan overtuigd zijn dat ondernemerschap een valabele optie is voor deze doelgroep, werd het Project AZO! opgestart.

De begeleiding die aangeboden wordt, wil asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden sensibiliseren, informeren en begeleiden naar ondernemerschap in Vlaanderen. In een breed partnerschap werd een traject naar ondernemerschap uitgewerkt specifiek gericht naar vluchtelingen. Door breed te sensibiliseren naar toeleiders en vindplaatsgericht te werken naar de einddoelgroep, wordt een grote groep vluchtelingen bereikt.

Via infosessies wordt de doelgroep geïnformeerd over het reilen en zeilen van ondernemen in Vlaanderen. Na een detectie op ondernemerscompetenties en -aspiraties kunnen vluchtelingen in begeleiding komen. Via een intensief traject met een waaier aan specialisaties kunnen ze aan de opstart van hun eigen zaak werken. De fase begeleiding bestaat onder meer uit het opstellen van een haalbaarheidsstudie, het testen van het ondernemersidee in een beschermde omgeving van een activiteitencoöperatie, het aanvragen en verkrijgen van een microkrediet, … . Eenmaal opgestart, kan de vluchteling ondernemer nog terecht bij de trajectbegeleider voor nazorg. Het project is modulair, wordt vraaggericht aangeboden en op maat van en in samenspraak met van de vluchteling ondernemer samengesteld.

1750 potentieel geïnteresseerde vluchtelingen worden gesensibiliseerd, 1150 geïnformeerd waarvan er 600 in detectie komen en 400 vluchteling ondernemers doorstromen naar begeleiding. Minimum 20% die in begeleiding komt start ook effectief op.

Daarnaast capteert het partnerschap de bevindingen en stelt ze een draaiboek op ter ondersteuning van implementatie in de reguliere structuren.

Het project loopt 2 jaar van 1 november 2016 tem 31 oktober 2018.

Stebo vzw is promotor van Project AZO! en doet dit in een partnerschap met Starterslabo, Unizo, Smart, Microstart, Exchange vzw, Zenitor, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, IDrops, SYNTRA Vlaanderen, VDAB en Agentschap Inburgering en Integratie.

Project AZO! wordt financieel mogelijk gemaakt door de financiering door het Europees Sociaal Fonds (ESF)  en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF).