Zoeken

Zoekresultaten voor beroepskaart

    Vreemdelingen die in België als zelfstandige aan de slag willen, moeten in bepaalde gevallen een beroepskaart aanvragen.

    De grote instroom van asielzoekers doet ook de vraag stellen hoe deze mensen zo goed mogelijk kunnen geïntegreerd worden in het economisch leven.

    Wat zijn de voorwaarden om te starten als zelfstandige? Wat zijn de voorwaarden om te starten als ondernemer?

    Ik start als zelfstandige. Wat zijn de verplichtingen inzake: zichtrekening, vergunningen, ziekenfonds, btw, sociaal verzekeringsfonds ...

    Uit de statistieken van het RSVZ voor het laatste kwartaal van 2013 blijkt dat de kaap van 1 miljoen zelfstandigen voor het eerst overschreden is...