Zoeken

Zoekresultaten voor oprichten van een vennootschap

    Wanneer je start met een vennootschap, gelden er naast de standaardformaliteiten een aantal extra verplichtingen.

    Meer info over deze Engelse vennootschapsvorm

    25.000 vennootschappen dreigen te liquideren Meer dan 1 op 3 zou niet opnieuw starten Debat over herstelmaatregelen ongeloofwaardig “Maak van de...

    De vennootschappenwet werd grondig hervormd en dat heeft ook gevolgen voor jouw vennootschap!

    Ik start als zelfstandige. Wat zijn de verplichtingen inzake: zichtrekening, vergunningen, ziekenfonds, btw, sociaal verzekeringsfonds ...

Pagina's