STARTEVENT UNIZO: "Arbeidskrapte dringend aanpakken!"

UNIZO ondersteunt ondernemers. Daarom proberen we zoveel mogelijk te wegen op de politiek en het beleid om je belangen en rechten maximaal te verdedigen. Wat dat is wat jullie verdienen! En dat is wat we nog eens extra hard deden op ons startevent van 21 september. We legden jullie prioriteiten als ondernemer voor aan de belangrijkste politici, beleidsmakers en media. Zo willen we jouw stem als ondernemer nog luider laten klinken!

UNIZO geeft elke ondernemer een stem!

Wij laten jouw stem als ondernemer luider klinken om zo meer te wegen op het beleid. Maar daarvoor hebben we jouw steun nodig. Onze leden vergroten onze slagkracht en laten onze vuisten op de ministeriële tafels harder slaan. Nog geen lid? Steun UNIZO dan asap door lid te worden!

Ik steun UNIZO 

Terugblik

UNIZO-voorzitter Peter Brysse mocht de aftrap geven. Aan moderator Hanne Decoutere blikte hij terug op de voorbije periode die ondernemers doorgemaakt hebben: “De zwaarste periode ooit voor ondernemers, maar de doorzetting en wendbaarheid was enorm! Maar, ik ben er trots dat we zoveel hulp hebben kunnen bieden aan onze ondernemers, waardoor we als organisatie tastbaar het verschil hebben kunnen maken.”

Lees het UNIZO-activiteitenverslag

 

Intussen staan we voor een nieuwe grote uitdaging besloot de voorzitter: "Hoe gaan we als ondernemers en beleidsmakers de arbeidsmarkt op volle kracht laten draaien!". Meteen hét centrale thema dat UNIZO hoog op de politieke agenda plaatst.

Wat stellen de beleidsmakers voor?

De bevoegde ministers van economie uit Vlaanderen en Brussel mochten hun licht daarover laten schijnen.

Vlaams minister Hilde Crevits heeft vier voorstellen om de arbeidsmarkt op volle snelheid te laten werken:

  1. Momenteel werkt 25% van de actieve mensen niet. We moeten die naar de arbeidsmarkt lokken.
  2. De groep werkenden moet groter: het aantal mensen die langdurig ziek zijn moet daarvoor
  3. We moeten strenger zijn naar werkzoekenden zelf toe: “Ik vind dat er een stevig sanctiebeleid moet zijn voor wie hardnekkig jobs weigert. Maar dat is de laatste stap. Laat ons eerst - positief - investeren in opleidingen.” Tegelijk moeten werkgevers breder durven kijken in hun aanwervingsbeleid: “Zoek niet naar een witte raaf, ook een grijze duif kan vliegen!”
  4. Werkbaarheid, persoonlijkheid en levensontplooiing van werknemers zijn cruciale factoren

“Vlaanderen en Brussel hebben elkaar nodig om hun arbeidsmarkt op volle toeren te laten draaien", stelt Brussels minister Bernard Clerfayt. “Brussel heeft nood aan verbetering van scholing in het algemeen, zodat ze beter voorbereid zijn voor de arbeidsmarkt.”

Wat zijn de voorstellen van UNIZO?

“Na anderhalf jaar ondernemen met de handrem op, willen we nu opnieuw ondernemen aan 120 per uur”, vatte gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche zijn speech aan. Het leven komt weer op gang. Ook onze economie gaat voluit. Er is maar één ding dat die groei nu bedreigt: heel veel ondernemers onder jullie vinden geen (geschikt) volk! Het probleem is zelfs zo gigantisch dat een groot deel van de relance zou kunnen mislukken, wanneer we dit niet opgelost krijgen. Dit is echt een gigantisch probleem. Het werk raakt niet gedaan. De bestellingen lopen achter. De magazijnen liggen vol. De overblijvende werknemers draaien dubbele shiften en de zelfstandige ondernemer zelf vierdubbele.

UNIZO stelt vier concrete oplossingen voor

  • Zorg dat mensen meer overhouden van hun loon, zonder dat ze daarom meer moeten verdienen
  • Zet mensen ertoe aan om mobieler te zijn in hun zoektocht naar werk
  • Houd zestigplussers langer actief
  • Stimuleer langdurige zieken om terug aan de slag te gaan

Download hier de speech van Danny met alle UNIZO-voorstellen

Lees het officiële persbericht

Bekijk hier de fotogalerij van het UNIZO Startevent

Waarschijnlijk is het afgelopen werkjaar, het meest vreemde en atypische dat UNIZO ooit heeft meegemaakt. Wanneer het werkjaar in september 2020 van start ging, koesterden we de hoop dat het allerergste van de coronacrisis achter de rug zou liggen. We waren niet naïef en wisten dat er nog moeilijke tijden voor de deur stonden, maar dat het ganse werkjaar nog in het teken van het virus zou staan, blijft een bevreemdende ervaring. Tegelijkertijd draaide onze UNIZO-werking op volle toeren, meestal digitaal, soms ook in levende lijve. Onze begeleidingen, opleidingen en ontmoetingen kwamen weer op gang en we leerden in andere omstandigheden dezelfde of betere resultaten tot stand te brengen. 

Dit activiteitenverslag 2020-2021 brengt dit bewogen UNIZO-jaar in woord en beeld. 

Download het verslag