Overnamecoach zet u op weg naar een geslaagde overname

UNIZO zet u op weg naar een geslaagde overname. Binnen UNIZO worden samen met onze partnerorganisatie Integraal VZW verschillende initiatieven georganiseerd die specifiek gericht zijn op overnemers en overlaters. Samen zetten we u op weg naar een geslaagde overname.

Ons online Overnameplatform “Overnamemarkt.be”

Overnamemarkt.be, een initiatief van UNIZO,  is een open online overnameplatform waar kandidaat-overlaters hun bedrijfsprofiel anoniem kunnen publiceren ten behoeve van kandidaat-overnemers met het oog op een bedrijfsovername. Naast het ‘matchen’ van beide partijen, wordt veel belang gehecht aan het online ter beschikking stellen van betrouwbare en relevante informatie over  het overnameproces. Er is ook ruimte voor verkoop of verhuur van bedrijfsvastgoed. Bent u van plan om een bestaand bedrijf over te nemen of uw eigen onderneming over te laten, dan kan u steeds bij  Overnamemarkt.be terecht. Meer info over Overnamemarkt.

 

Gratis waarderingstool bedrijfsoverdracht

Voor het berekenen van de waarde van een onderneming bestaan er verschillende waarderingsmethodes. Elke methode zal leiden tot een verschillend resultaat, soms met sterk verschillende uitkomsten. Het waarderen is immers geen exacte wetenschap. Het is dus interessant om verschillende methodes te combineren. Zo verkrijgt u het ruimste beeld. Dát is wat we u hier aanbieden. Een gratis te gebruiken tool waarmee u een inschatting kan maken van de waarde van uw bedrijf of van een bedrijf dat u eventueel wil overnemen, volgens verschillende gehanteerde waarderingsmethodes. 
Voor wie is deze tool? Voorlopig enkel voor ondernemingen met een vennootschapsvorm, die minstens 3 jaar een jaarrekening hebben neergelegd..
We werken aan een tool die later ook eenmanszaken moet toelaten de waarde van hun bedrijf in te schatten.
Gebruik de UNIZO Waarderingstool.

 

Informeer u voor NU én LATER over sleutelthema’s in uw ondernemersloopbaan!

Voor nu? Bent u voldoende op de hoogte van de juridische, fiscale en financiële aspecten die komen kijken bij het overlaten, verkopen of stopzetten van uw zaak of praktijk? Kent u de juiste waarde van uw zaak? Hoe kan u nog (bijkomende) waarde creëren? Wat gaat u doen met uw bedrijfsvastgoed en uw privé-eigendom? (Ver)kopen, (ver)huren, …. .
 
Voor later? Heeft u een goed zicht op uw financieel toekomstplan? Hoe kunt u uw pensioen- & successieplanning op tijd optimaliseren? Wat met de spaarfiscaliteit en uw vermogensplanning op langere termijn, … .

Wil u waardevolle en actuele kennis opdoen, ideeën delen én  tegelijk uw netwerk uitbreiden? Schrijf u dan hier in voor een van onze vier regionale reeksen op maat uitgewerkt voor ondernemers 50+.

 

Nieuw handboek “Uw zaak overlaten, verkopen of beëindigen”

De overdracht en opvolging van een zaak is voor ondernemers een zware klip. Dit handboek bundelt in heldere en toegankelijke taal alle relevante informatie die u als zaakvoerder nodig heeft om een gefundeerde beslissing te nemen over de toekomst van uw zaak of praktijk. De uitgave biedt een antwoord op vragen van financiële, fiscale, juridische, economische en administratieve aard.  En dit  zowel voor de handelszaak als de vennootschap.  Meer info over Integraalvzw vindt u hier

UNIZO besteedt extra aandacht naar (kandidaat-)overnemers.
UNIZO organiseert onder meer infosessies, rondetafelgesprekken, workshops en adviesmarkten, doet marktonderzoek en verzorgt de uitgave  van handboeken. Binnen de werking van UNIZO en Integraal wordt ook elk jaar een actieplan uitgetekend in het kader van het overnameproces.

We werken mee aan de Week van de Bedrijfsoverdracht, een jaarlijks initiatief van de Vlaamse overheid om deze problematiek onder de aandacht te brengen. Al deze activiteiten worden mee ondersteund door het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Raadpleeg de activiteitenkalender voor het volledige overzicht. 

Individuele begeleiding voor uw familiale opvolging en bemiddeling
Op vraag van vele familiale ondernemers biedt UNIZO samen met Zenitor, ons loopbaancentrum voor ondernemers, een begeleidingsprogramma voor familiale opvolging. In dit persoonlijk coachingstraject van 8 uren wordt  samen met een professionele coach aandacht geschonken aan de familiale, sociale en menselijke kant van het overdrachtsproces . Bij eventuele (familiale) conflicten kan u eveneens een beroep doen op Zenitor voor professionele  bemiddeling.  Klik hier voor meer info over Zenitor.

 

 

Uw voordeel als UNIZO-lid
UNIZO-leden kunnen bij alle activiteiten van UNIZO rekenen op een fikse korting.

• Contactgegevens
Actua sessies /  Ondernemersfora 50+ / Begeleiding / Bemiddeling
T. 02 21 22 221
Marc Gommers
Marc.gommers@integraalvzw.be

Overnamemarkt.be
T: 02/21 22 613
Guido Seghers
guido.seghers@overnamemarkt.be

UNIZO Ondernemerslijn - Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, tel. 0800 20 750, ondernemerslijn@unizo.be