Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Op vraag van UNIZO komt er opnieuw een systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle ondernemingen: vanaf 1/10/2020 en dat al zeker tot 31/03/2021. Een verlenging is daarna nog mogelijk.

Opnieuw mogelijk voor alle ondernemingen én al zeker tot 31/03/2021!

    Gezien de corona-pandemie nog steeds heel zwaar om zich heen grijpt en het economisch herstel hier zwaar onder lijdt, bepleitte UNIZO opnieuw de veralgemeende toegang tot het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Sinds 1 september vielen bedrijven voor dit stelsel immers uit de boot wanneer ze niet tot de lijst van hard getroffen sectoren behoren of tijdens het tweede kwartaal niet minstens 20 procent tijdelijke werkloosheid inriepen. Terwijl de nood aan het soepel benutten van tijdelijke werkloosheid ook voor deze ondernemingen, soms meer nog dan voorheen, hoog is. Ondernemingen moeten hier snel en eenvoudig het nodige kunnen doen. 

    Op vraag van UNIZO komt dit er nu opnieuw! Het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt opnieuw opengesteld voor alle ondernemingen vanaf 1/10/2020 en dat al zeker tot 31/03/2021. Een verlenging is daarna nog mogelijk.

    Naast deze maatregel werden nog een reeks andere maatregelen goedgekeurd

    Overzicht van het nieuwe steunpakket