De heffing op elektriciteit of "turteltaks", wat betekent dat voor u als zelfstandige of KMO?

Sedert 2016 jaar geldt een nieuwe heffing op elektriciteitsverbruik. De Vlaamse Regering voerde de heffing in om de historische schuldenberg als gevolg van de opkoop van groenestroomcertificaten (voor o.a. zonnepanelen) weg te werken. Deze heffing,de zogenaamde turteltaks, geldt niet alleen voor gezinnen maar eveneens voor zelfstandigen en KMO’s betalen. Hoeveel moet u betalen?

Het gaat om een heffing per gebruiksschijf.

In de tabel hierna worden de verbruikscategorieën voor zelfstandigen en KMO’s geschetst met daarnaast telkens de totale heffing die ze op jaarbasis zullen moeten betalen:

Verbruikscategorie (MWh/jaar)

Totale heffing  ( € /jaar; jaarlijks te indexeren bedrag)

Tot 5 MWh

100 €

5 – 10 MWh

130 €

10 – 20 MWh
(vanaf 1 januari 2017 ook voor verbruik van 20 tot 25 MWh)

290 €

20 – 50 MWh

770 €

50 – 100 MWh

1.300 €

100 – 500 MWh

1.850 €

>500 MWh

2.600 à 120.000 €

Voorbeeld: Een zelfstandige (éénmanszaak) die bv. 18 MWh/jaar aan stroom verbruikt, zal een heffing van 290 euro/jaar betalen, een KMO die 48 MWh/jaar verbruikt betaalt 770 euro/jaar.

Bij hogere verbruiken (grotere KMO’s) gaat het telkens om degressieve verbruiksschijven die erbij komen. Dat blijkt duidelijk uit bovenstaande tabel. Grotere KMO’s betalen daardoor relatief minder per MWh extra verbruik, maar het totale bedrag loopt wel op.   

Het segment met stroomverbruik > 500 MWh bevat de 5.000 grootste bedrijven in Vlaanderen (althans in stroomverbruik), zij betalen 2.600 à 120.000 euro naargelang hun verbruik.

De heffing wordt toegepast vanaf 1 maart 2016, op aansluitingspunten op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen. De bijdrage wordt geïntegreerd in de ‘Bijdrage Energiefonds’, die reeds bestaat en wordt doorgefactureerd.  Op deze bijdrage is geen BTW van toepassing.

Het Grondwettelijk Hof heeft het decreet vernietigd dat de Vlaamse energieheffing (de ‘Turteltaks’) invoerde. Vanaf 2018 vervalt de Turteltaks. Voor 2016 en 2017 blijft de Turteltaks behouden.

Wat als u twee of meerdere elektriciteitsmeters heeft, moet u de turteltaks dan ook meerdere keren betalen? Klik hier voor een antwoord.

 Op zoek naar meer info, tips of advies: raadpleeg het Unizo Kennisnet.

Wat denkt Unizo hiervan?

Klik hier om de reactie van Unizo te lezen.

 

 

 

 

 

 

Meer over: Energie, Energieprijzen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!