Uitbreiding systeem flexi-jobs

De overheid voerde de flexi-job in 2015 in. Al wie al ergens vier vijfde werkt, kan onbelast en onbeperkt bijverdienen. Voor de werkgever is de flexi-job een soepele, flexibele én betaalbare manier om in te spelen op pieken. In eerste instantie kon enkel de horeca flexi-jobbers inzetten. Met succes.

Van april tot en met juni 2017 waren er 24 417 flexi-jobbers aan de slag bij werkgevers. Dit leverde 15 miljoen euro op aan RSZ-inkomsten op jobs die vroeger niet bestonden of die in het zwart werden uitbetaald. Wie wil werken, kan werken en wordt daarvoor beloond én bouwt sociale rechten op.

Wat was het probleem?

Ook sectoren als bakkers, slagers of zelfstandige kleinhandel kampten met pieken en een nijpend personeelstekort. Voor hen zouden de flexi-jobs eveneens interessant zijn.

Wat heeft UNIZO eraan gedaan?

UNIZO pleitte voor een uitbereiding van het systeem. In de eerste plaats naar andere sectoren. Daarnaast was UNIZO voorstander om ook gepensioneerden toe te laten een flexi-job uit te oefenen.

Wat is het resultaat?

Voortaan kunnen ook gepensioneerden een flexi-job opnemen. En ook andere sectoren, zoals slagers of bakkers kunnen van het systeem gebruik maken.