Uitbreiding waarborgregeling door corona

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, besloot de Vlaamse regering om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maand. Daarvoor maakt ze 100 miljoen euro vrij.

(voor ondernemers in Brussel: check het Brussels Waarborgfonds)

Voor wie?

Voor bedrijven die door de coronacrisis o.a. hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen, wil de Vlaamse overheid het via een uitbreiding van de waarborgregeling makkelijker maken om financiering voor hun werkkapitaal te vinden bij de bank. Via de bestaande waarborgregeling kunnen ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, tot 75 procent van de verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie. Zo neemt de Vlaamse overheid een deel van de risicopositie over van de bank. De corona-uitbreiding van de regeling (100 miljoen euro) zorgt ervoor dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen. Via de bestaande waarborgregeling kan de financiering van een dergelijke openstaande schuld slechts tot maximaal drie maanden worden gewaarborgd. De maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Verder maakt de bestaande regeling het ook al mogelijk om kredieten onder waarborg te verlengen of uitstel te vragen voor terugbetaling.

Zie hier de andere steunmaatregelen (Vlaamse en federale)

Wat is nieuw?

De 100 miljoen euro zorgt ervoor dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen.

Hoe gebruik maken van de uitgebreide regeling?

Wie gebruik wil maken van een financieringsvraag op basis van de corona-waarborgregeling, moet contact opnemen met de bank of leasingmaatschappij. Zij beslissen na analyse of je financiering in aanmerking komt voor een waarborg. Je zal daarbij moeten aantonen dat de financieringsvraag een gevolg is van de coronacrisis.

Vanaf wanneer?

De regeling is van kracht. Je kan contact opnemen met de bank of leasingmaatschappij.

Tot wanneer loopt de regeling?

Tot eind 2020.

Voor ondernemers in Brussel: Brussels Waarborgfonds  

  • Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door (via het Brussels Waarborgfonds) overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen, voor een totaal bedrag van 20 miljoen euro
  • Een gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels, met meer bepaald:
    • de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet toe te kennen aan de kernleveranciers van de horecasector, zodat zij de horecazaken een betalingstermijn kunnen bieden;
    • horecazaken met meer dan 50 personeelsleden krijgen de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet te bekomen.
    • Moratorium op de kapitaalaflossing van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan bedrijven van de getroffen sectoren;

Meer info?

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer info: Corona
Thema: Actueel