UNIZO kiest

De prioriteiten van UNIZO voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 werden vastgelegd in het UNIZO memorandum.

Wat verwachten ondernemers na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018?

In de aanloop naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen 2018 heeft UNIZO haar oor te luister gelegd bij heel wat ondernemers. Via persoonlijke gesprekken, via bevragingen en via de Ondernemerslijn. Wat blijkt? Hiervan liggen ondernemers wakker:

Een  vlotte bereikbaarheid

Dat is cruciaal, zowel voor klanten en leveranciers die de ondernemers moeten kunnen bereiken als voor de ondernemers die hun klanten moeten kunnen bereiken.

Efficiënte samenwerking

Ondernemers verwachten dat hun lokale overheid partner is in het ondernemen en met hen meedenkt. Hierdoor wordt ondernemen gemakkelijker. Alles begint met erkenning en waardering voor hun bijdrage aan de lokale gemeenschap.

Faire fiscaliteit

Ondernemers begrijpen dat de gemeente of stad middelen nodig heeft om haar werking te financieren en dragen hiertoe hun steentje bij. Uiteraard verwachten ondernemers dan ook een degelijke dienstverlening en een optimaal ondernemingsklimaat om samen te werken aan de verdere uitbouw van de plaatselijke economie en de gemeente. De gemeentelijke fiscaliteit mag daarom in geen geval de economische activiteit van ondernemers belemmeren of groei tegengaan.

Ademruimte om te ondernemen

Ondernemers floreren in een omgeving waar zij hun ding kunnen doen. Dit heeft natuurlijk te maken met voldoende fysieke ruimte, maar ook met de manier waarop ondernemers worden bejegend.

Bedrijvige kernen

Bedrijvige kernen zijn kernen waar wonen, diensten, ontspanning én werken samenkomen, elkaar versterken en op die manier zorgen voor levendigheid en dynamiek. Bedrijvige kernen zijn daarom duurzaam en de beste remedie tegen leegstand. De bedrijvigheid wordt niet alleen waargemaakt door handel, maar ook door zichtbare diensten, ateliers voor nieuwe ambachtelijke makers en co-workingplekken voor freelancers en ondernemers in de creatieve economie.

We gaan graag in dialoog met alle kandidaten en met de nieuw verkozen gemeente- en provincieraadbesturen. Het memorandum van UNIZO voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen vormt hiervoor de basis. UNIZO wil ook na 1 januari 2019 als partner meewerken aan een bedrijvige en dus levendige gemeente of stad waar het goed is te wonen, te recreëren, te werken én te ondernemen. Omdat mensen die op eigen risico ondernemen, voor hun eigen loon zorgen, en welvaart & tewerkstelling creëren, versterkt moet worden.

Beleidsthema's

UNIZO Kiest 2018

 

UNIZO kiest