UNIZO vraagt zo snel mogelijk toelating voor veilig winkelen op afspraak!

Heel wat handelszaken zijn sinds 2 november opnieuw gesloten, voor onbepaalde tijd. Voor al deze handelszaken is dit een harde klap, niet in het minst omdat er op dit moment ook geen enkele duidelijkheid is over de einddatum van deze tweede lockdown. Het enige wat op dit moment geweten is, is dat de regering de sluitingsmaatregelen zal evalueren op 1 december.

Die onzekerheid, in combinatie met feit dat de beste verkoopperiode van het jaar er zit aan te komen, maakt de situatie voor haal wat handelszaken onhoudbaar. De toegekende steunmaatregelen zijn een noodzakelijke voorwaarde om de tweede lockdown door te komen, maar ze volstaan niet: alleen met de nodige omzet kunnen het gros van de handelszaken die nu gesloten zijn, de tweede lockdown doorkomen. Een horloge, een juweel, een kledingstuk, een fiets, … koop je niet op afstand zonder het eerst bekeken en geprobeerd te hebben.

Voor alle duidelijkheid: er is zeker begrip voor de verstrengde maatregelen. Voor elke ondernemer primeert de veiligheid van personeel en klanten. Dat blijkt ook duidelijk uit alle investeringen die deze handelszaken de voorbije maanden hebben gedaan in het aankopen van veiligheidsmateriaal, communicatie naar personeel en klanten, het voorzien van circulatieplannen in de winkel, … . En dat blijkt ook geholpen te hebben. Tot op heden is er geen enkele aanduiding dat deze handelszaken een relevante bijdrage hebben geleverd aan de toename van het aantal besmetting, wel integendeel. Er is ook begrip dat de huidige maatregelen niet te snel mogen worden losgelaten, we kennen het resultaat daarvan. Maar dat neemt niet weg dat een veilige manier van winkelen wél tot de mogelijkheden behoort, en dan ook zo snel mogelijk terug moet worden toegelaten. 

UNIZO en haar aangesloten retailsectoren vragen daarom een toelating van winkelen op afspraak. Die toelating moet er zo snel mogelijk komen en ten laatste 1 december tot aan de volledige heropening van de winkels na 13 december.

Op die manier

  1. kunnen consumenten op een meer gespreide manier komen winkelen en wordt een volkstoeloop en de daarbij horende gezondheidsrisico’s vermeden; en
  2. krijgen ook ondernemers die niet online verkopen en/of sectoren waar online verkoop door de consument niet gewenst is een kans om nog enige omzet te draaien (ook voor Sinterklaas).

Belangrijk hierbij is dat de handelaars wel de steunmaatregelen moet kunnen blijven behouden, aangezien de winkels nog gesloten blijven voor het grote publiek, en het winkelen op afspraak niet zorgt voor een normale omzet.

Over de modaliteiten van het winkelen op afspraak en de volledige heropening van de winkels gaat UNIZO graag in overleg met de bevoegde ministers.

 

Deel jij onze oproep om te winkelen op afspraak?

Deel dan onze beelden!