Uw sectororganisatie en UNIZO: meer en betere resultaten door samenwerking

Als sectororganisatie zet u zich elke dag in voor uw sector. Uw leden kunnen onvoorwaardelijk op u rekenen. Een aantal problemen en opportuniteiten overstijgen evenwel uw specifieke sector. Op dat moment loont een samenwerking met UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers. Met de steun, de deskundigheid en de actie van UNIZO kunnen we uw sectororganisatie en uw sectorbelangen nog sterker maken dan vandaag het geval.

UNIZO is uitgegroeid tot dé stem van de ondernemers en KMO’s en ondersteunt de aangesloten sectororganisaties op vele vlakken:

  • Belangenbehartiging en lobbywerk bij alle beleidsinstanties van Europa tot en met de regionale en lokale overheden in samenspraak met de sectororganisatie.
  • Advies en nieuws over alle topics en dossiers die uw specifieke sector overstijgen en eigen zijn aan het ondernemerschap. UNIZO-Sectorwerking kan daarbij beroep doen op de uitgebreide Studiedienst van UNIZO. Ook andere UNIZO diensten zoals de UNIZO-dienst Marketing en Communicatie', UNIZO Internationaal ... staan ter beschikking van de aangesloten sectororganisaties.
  • Netwerking: UNIZO biedt u de kans in contact te treden met collega’s uit de andere sectoren, partners en beleidsmensen. Samenwerken met UNIZO betekent ook contacten leggen met alle groepen in de ondernemerswereld.

Bovenal is een samenwerking met UNIZO maatwerk. UNIZO wil een antwoord bieden op uw vragen, noden en opportuniteiten en gaat daarom voor een samenwerking op maat.

Al meer dan 120 sectororganisaties vonden ondertussen de weg naar UNIZO en hebben een concrete samenwerking. Grote en kleine sectororganisaties uit de industrie, detailhandel, diensten, kunstwereld, transport, toerisme, entertainment ... U vindt ze allemaal terug op onze website. Contacteer ze gerust als u meer wil weten over hun tevredenheid van onze dienstverlening.