Wat zijn onze prioriteiten voor de nieuwe regering?

Alle stemmen zijn geteld. Het is nu wachten op de vorming van een nieuwe regering en een nieuw regeerakkoord. UNIZO zal in deze fase de prioriteiten voor ondernemers voorleggen aan de betrokken partijen. Op deze pagina kan je de belangrijkste eisen nog eens nalezen. Je vindt hier ook het kopstukkendebat waarin onze topman Danny Van Assche die prioriteiten voorlegde aan enkele prominente politici en filmpjes waarin de kopstukken vertellen wat hun eerste wapenfeit zal zijn na de verkiezingen... 

UNIZO zet de bakens uit: wat verwachten we van de toekomstige regering(en)?

Op 26 mei kozen we een nieuw Vlaams, Brussels, federaal en Europees parlement. De keuze die we gemaakt hebben, bepaalt het beleid voor de komende jaren op alle niveaus die ertoe dienen.  

Uiteraard willen we dat de politici rekening houden met wat ondernemers vandaag en in de toekomst bezig houdt. Zoals de verlaging van de loonkost en belasting, minder rompslomp, een degelijke aanpak van het mobiliteitsprobleem en een verbetering van het sociaal statuut. 

Naar goede gewoonte reikt UNIZO de politici via een memorandum hiertoe de nodige recepten aan. In het verleden leidden die al tot successen. Denk maar aan de verlaging van de vennootschapsbelasting naar 20%. Een eis uit ons UNIZO-memorandum van 2014. 

Op alle mogelijke domeinen, van fiscaliteit tot sociale zekerheid, en op alle mogelijke beleidsniveaus formuleert UNIZO concrete ondernemersprioriteiten voor een beter ondernemersklimaat. 9 om precies te zijn. Benieuwd naar onze voorstellen? 

Check ze! 

Lees je liever ons memorandum? Klik voor: 

de samenvatting       het volledige memorandum

Enkele standpunten uitgediept

Wat wordt jullie eerste wapenfeit na de verkiezingen?

Wij wilden wel eens weten wat het allereerste wapenfeit van die politici zou zijn ná de verkiezingen. En daar zaten toch enkele verrassingen tussen! Benieuwd naar hun antwoorden? 

Ontdek onze filmpjes!

Wie komt op voor de 'ondernemer'? Ontdek het in ons kopstukkendebat!

Zondag 26 mei brachten we onze stem uit voor Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. 

UNIZO-topman Danny Van Assche legde kopstukken van de partijen een aantal prioriteiten uit ons UNIZO-memorandum voor, waar ondernemers van wakker liggen. Hij vroeg aan Wouter Beke (CD&V), Mattias Diependaele (N-VA), Gwendolyn Rutten (Open VLD) Jan Cornillie (Sp.a), Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en Bjorn Rzoska (Groen) om kleur te bekennen.

Lees wat ze te vertellen hebben!

Wat zijn de UNIZO-prioriteiten voor het nieuwe Europese Parlement?

Op 26 mei waren er niet alleen federale en gewestelijke verkiezingen. We gingen ook naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Vandaar dat UNIZO ook de ondernemersprioriteiten op Europees niveau oplijstte.

Lees onze Europese prioriteiten!

 

 

Wat zijn de prioriteiten voor het Brussels Gewest?

Op 26 mei kozen we een nieuw Vlaams, Brussels, federaal en Europees parlement. Specifiek voor het Brussels Gewest maakte UNIZO een memorandum.

Check onze prioriteiten voor Brussel!