Wat zijn onze prioriteiten voor de verkiezingen 2019?

UNIZO zet de bakens uit

Op 26 mei kiezen we een nieuw Vlaams, Brussels, federaal en Europees parlement. Het zijn belangrijke verkiezingen. Wie de verkiezingen wint, bepaalt het beleid voor de komende jaren op alle niveaus die ertoe dienen.  

Uiteraard willen we dat de politici van morgen rekening houden met wat ondernemers vandaag en in de toekomst bezig houdt. Zoals de verlaging van de loonkost en belasting, minder rompslomp, een degelijke aanpak van het mobiliteitsprobleem en een verbetering van het sociaal statuut. 

Naar goede gewoonte reikt UNIZO de politici via een memorandum hiertoe de nodige recepten aan. In het verleden leidden die al tot successen. Denk maar aan de verlaging van de vennootschapsbelasting naar 20%. Een eis uit ons UNIZO-memorandum van 2014. 

Op alle mogelijke domeinen, van fiscaliteit tot sociale zekerheid, en op alle mogelijke beleidsniveaus formuleert UNIZO concrete ondernemersprioriteiten voor een beter ondernemersklimaat. 9 om precies te zijn. Benieuwd naar onze voorstellen? 

  1. Minder belastingen voor ondernemers
  2. Loonlastenverlaging voortzetten en meer flexibiliteit 
  3. Meer mensen aan de slag bij kmo's
  4. Een doortastend, gedurfd en breed mobiliteitsbeleid
  5. Betaalbare energie en voluit voor circulaire economie
  6. Inzetten op kernversterking
  7. Een betere sociale zekerheid voor zelfstandigen
  8. Ondernemerschap ondersteunen en oneerlijke concurrentie wegwerken
  9. Drastische verlaging administratieve lasten en efficiëntere overheid

Geef mij de samenvatting van het memorandum (16 pg's)

Ik lees liever het volledige memorandum

 

 

UNIZO diepte enkele standpunten uit in een visienota

Wat zijn de prioriteiten voor 2019 voor het Brussels Gewest?

Op 26 mei kiezen we een nieuw Vlaams, Brussels, federaal en Europees parlement. Specifiek voor het Brussels Gewest maakte UNIZO een memorandum.

Ik wil de prioriteiten voor het Brussels Gewest lezen

 

Wat zijn de ondernemersprioriteiten voor de nieuwe gemeentebesturen?

Op 14 oktober waren er al gemeenteraadsverkiezingen. Wat zijn onze voorstellen voor de nieuwe gemeentebesturen?

Lees hier wat de prioriteiten zijn van UNIZO voor de nieuwe gemeentebesturen