LAAT ONZE ONDERNEMERS NIET LOS

UNIZO vraagt een verlenging van de steunmaatregelen!

Een aantal steunmaatregelen lopen binnenkort af. Maar de coronacrisis is nog volop aan de gang en onze ondernemers lijden er nog steeds onder. Daarom vragen wij aan de overheid om al die ondernemers niet in de steek te laten, net nu ze die steun het hardst nodig hebben!

#laatonsnietlos

Moratorium op faillissementen

Het huidig moratorium op faillissementen loopt af op 31 januari 2021. 

UNIZO vraagt op zijn minst verlenging van het moratorium voor die sectoren die nog steeds verplicht gesloten zijn, en dat tot moment van opening.

Tijdelijke werkloosheid door overmacht

Het stelsel van tijdelijke werkloosheid door overmacht loopt af op 31 maart 2021.

UNIZO wordt nu al geconfronteerd met vragen van ondernemingen tot verlenging en stelt voor om de maatregel alvast te verlengen tot 30 juni 2021.

Crisisoverbruggingsrecht (vervangingsinkomen)

Het overbruggingsrecht (verplichte sluiting of omzetverlies van minstens 40%) loopt af op 31 maart 2021.

UNIZO vraagt net zoals bij het stelsel van tijdelijke werkloosheid een verlenging van de uitkering via het zogenaamde overbruggingsrecht tot  30 juni 2021.

Ondernemingskredieten en overbruggingskredieten

Het oorspronkelijke moratorium op de terugbetaling van kapitaal van bankkredieten werd verlengd tot 31 maart 2021. Deze einddatum is opgelegd door de European Banking Authority (EBA) en zal allicht niet meer aangepast worden. 

UNIZO vraagt dat de banken toch nog betalingsuitstel verlenen aan ondernemingen die nog zwaar getroffen zijn door de crisis, of alternatieven aanreiken. 

Anderzijds werd de garantieregeling overbruggingskredieten verlengd tot 30 juni 2021. De toekenning van deze overbruggingskredieten voor kmo’s is nog veel te beperkt, de voorziene 10 miljard euro is nog helemaal niet in zicht. UNIZO vraagt daarom nu al een verlenging tot 31 december 2021.

Europees kader en steun van de deelstaten

Het Europees tijdelijk kader voor staatssteun loopt af op 30 juni 2021. Verschilleden steunmaatregelen van België en de deelstaten (bvb overbruggingsrecht, coronalening) vallen onder dit tijdelijk kader. Een verlenging dringt zich dus op.

UNIZO vraagt een verlening hiervan tot 31 december 2021. In Vlaanderen vraagt UNIZO dus de verlenging van de Coronalening (momenteel 30 juni, indienen voor 15 mei), maar ook van het Vlaams Beschermingsmechanisme en de handelshuurlening (momenteel beide tot eind februari). Ook de Brusselse premiestelsels en -leningen moeten verlengd worden.

Tijdelijke loonsubsidie voor specifieke sectoren

Er is een tijdelijke loonsubsidie in de toeristische sector: steun van 70% loonkost (max. 4.500 euro/maand) voor werknemers die instaan voor wettelijke verplichtingen van verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

UNIZO vraagt de uitbreiding van een gelijkaardige regeling naar andere sectoren, in het bijzonder de evenementensector

UNIZO wil elke ondernemer een stem geven!

Wij willen je stem als ondernemer luider laten klinken en sterker laten doorwegen in het beleid.
Daarom is jouw steun als lid extra belangrijk.
Zo kunnen we onze slagkracht vergroten en harder met onze vuisten op ministeriële tafels slaan.

Ik steun UNIZO om op te komen voor mijn belangen!