Verschillende coronasteunmaatregelen verlengd!

Normaal liepen de meeste coronasteunmaatregelen op 30 juni 2021 af. Maar de impact van de coronacrisis zal zich nog lange tijd laten voelen. Daarom pleitte UNIZO voor een verlenging van deze maatregelen. Met succes! De federale regering besliste om haar steunmaatregelen met 3 maanden te verlengen, dus tot en met 30 september 2021!

#UNIZOrealisatie

  Steunmaatregelen voor zelfstandigen

  • Verlenging van het dubbel crisisoverbruggingsrecht
  • Het nieuwe overbruggingsrecht (dat vanaf 1/1/2021 actief is)
  • De tijdelijke verbetering van het klassiek overbruggingsrecht door het o.a. beter toegankelijk maken voor starters en behoud van de pensioenopbouw

  Al eerder beslist: 

  • Uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage (tot 31/12)
  • Voordeel Springplank naar zelfstandige activiteit (tot 30/09)

  Steunmaatregelen voor werkgevers

  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
  • Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine kind

  Al eerder beslist:

  • Neutralisatie studentenarbeid 3e kwartaal voor jaarcontingent van 475 uren 

  Fiscale steunmaatregelen

  • Individueel uitstel van betaling van belastingen
  • Geen RSZ-sancties bij niet betalen voorschotten
  • Mogelijkheid afbetalingsplannen zonder sancties
  • Belastingvermindering bij kwijtschelding huur: verlenging naar juni, juli, augustus en september
  • Btw-verlaging (6%) op handgels en mondmaskers
  • Thuiswerkvergoeding privé: verhoging bedrag
  • Verlaging interesten indirecte belastingen
  • Taks shelter audiovisuele werken en podiumkunsten

  Al eerder beslist

  • Tax Shelter Start/Scaleup (loopt tot en met 31/12)
  • Harmonisering teruggave btw (is al structureel)

  Sectorspecifieke steunmaatregelen

  • Tewerkstellingspremie voor de reissector
  • RSZ-doelgroepvermindering voor hotelsector

  Al eerder beslist:

  • Btw-verlaging horeca (incl. alcoholhoudende dranken)
  • Terugbetaling accijnzen op vervallen bier
  • Vrijstelling jaarlijks vakantiegeld horeca
  • RSZ-doelgroepenvermindering voor evenementensector (incl. culturele en huwelijkssector)

  Een volledig overzicht in één handige download?

  Log je rechtsboven in als UNIZO-lid. Nog geen lid? Registreer je en proef van enkele van onze voordelen!

  Daarna vind je de download hieronder terug!

   

  Meer info: Corona
  Thema: Actueel