Versnelde terugbetaling btw-tegoeden

Alle ondernemingen die maandelijkse btw-aangiftes indienen, kunnen genieten van een versnelde teruggave van het btw-krediet op de rekening courant. Om hierop aanspraak te maken kan je een aangifte indienen tot en met 3 april 2020. 

De aangifte moet je doen via intervat. Kruis hiervoor het vakje ‘aanvraag terugbetaling’ aan. Indien nodig kan je een verbeterde aangifte indienen.

Meer informatie over het indienen van een verbeterde aangifte 

De normale basisvoorwaarden blijven van toepassing. Er zal dus enkel terugbetaling mogelijk zijn indien, onder andere, volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • Minimumbedrag van krediet 245 euro
  • Alle aangiften over het lopende kalenderjaar zijn ingediend
  • Je rekeningnummer voor teruggave is bekend bij de administratie
  • Er mag geen verzet, zoals derdenbeslag, tegen de terugbetaling bestaan

De terugbetaling zal uiterlijk op 30 april 2020 gebeuren, in plaats van pop 29 mei of eventueel 30 juni 2020.

Meer informatie