Vergunningen en ruimtelijke planning - corona-maatregelen

Goedgekeurde omgevingsvergunningen

Alle omgevingsvergunningen die zouden vervallen tussen 20 maart en 31 december 2020 worden 6 maanden verlengd. Dat heeft de Vlaamse regering beslist tijdens een elektronische procedure. Zo wil men particulieren en ondernemers vooruit helpen, en is goed nieuws voor alle bouwactoren.

Lopende omgevingsvergunningen

Vergunningsaanvragen worden verlengd met 30 dagen, of 60 dagen bij dossiers met een openbaar onderzoek of een beroepsprocedure. De termijn voor beroep bij Raad voor Vergunningsbetwistingen blijft 45 dagen. De openbare onderzoeken worden hervat na 24 april 2020. De beslissingstermijn voor vergunningsaanvragen of administratieve beroepen tegen vergunningsbeslissingen, ingediend na 24 april 2020, wordt niet verlengd.

 

Ruimtelijke beleidsplanningsprocessen en uitvoeringsplannen

Er geldt een algemene schorsing van ruimtelijke beleidsplanningsprocessen en uitvoeringsplannen. Pas na 24 april 2020 worden ze verdergezet.

Nog niet gestarte openbare onderzoeken starten pas na 24 april 2020. Dat geldt voor: beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, planologische attesten, complexe projecten, MER-onderzoeken. Voor al die procedures geldt dat reacties, opmerkingen en bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing als ontvankelijk worden beschouwd.

Nieuwe publieke raadplegingen, openbare onderzoeken e.d. kunnen pas opgestart worden na 24 april 2020.

Meer info?

Ik wil meer weten

Voor ondernemers in Brussel

Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden door de Covid-19-gezondheidscrisis heeft de Brusselse regering beslist om tijdelijk alle verval- en beroepstermijnen op te schorten (termijnen die normaal gezien niet kunnen worden verlengd) die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering (of die op grond daarvan zijn ingevoerd) en de openbare onderzoeken. 

Deze maatregel laat Leefmilieu Brussel toe de continuïteit van de openbare dienstverlening te garanderen en biedt de burgers de mogelijkheid hun rechten te kunnen blijven uitoefenen.

Meer info

Alles weten over de impact van corona op jouw onderneming?

Check onze coronapagina