Vergunningen en ruimtelijke planning - coronamaatregelen

Goedgekeurde omgevingsvergunningen

Alle omgevingsvergunningen die vervallen zijn tussen 20 maart en 31 december 2020 worden 6 maanden verlengd. Dat heeft de Vlaamse regering beslist tijdens een elektronische procedure. Zo wil men particulieren en ondernemers vooruit helpen, en is goed nieuws voor alle bouwactoren.

Meer info?

Ga naar het Omgevingsloket Vlaanderen

Voor ondernemers in Brussel

Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden door de Covid-19-gezondheidscrisis heeft de Brusselse regering beslist om tijdelijk alle verval- en beroepstermijnen op te schorten (termijnen die normaal gezien niet kunnen worden verlengd) die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering (of die op grond daarvan zijn ingevoerd) en de openbare onderzoeken. 

Deze maatregel laat Leefmilieu Brussel toe de continuïteit van de openbare dienstverlening te garanderen en biedt de burgers de mogelijkheid hun rechten te kunnen blijven uitoefenen.

Meer info