Infosessie: Steun voor KMO's in straal van 40km rond Zaventem

27 mrt 2018
Zaventem / Actuasessie

Infosessie: Steun voor KMO's in straal van 40km rond Zaventem

In april 2017 besliste de Vlaamse Regering om de regio Zaventem-Vilvoorde aan te duiden als steunzone (ook wel ‘ontwrichte zone’ genoemd). Hiermee wil ze de regio, die in het verleden getroffen werd door zware collectieve ontslagen, economisch ondersteunen. Bedrijven die investeren in de afgebakende steunzone kunnen voor een periode van 2 jaar een vrijstelling van 25% op de bedrijfsvoorheffing bekomen per extra arbeidsplaats die ze creëren op voorwaarde dat deze arbeidsplaats minstens drie jaar (kmo's) behouden blijft. Dit komt in de praktijk neer op een loonlastverlaging van 4 à 5%.

Wie komt in aanmerking?
Het voordeel geldt voor kmo's die in de afgebakende steunzone investeren én nieuwe werkgelegenheid creëren. De steunzone Zaventem-Vilvoorde bevat alle bedrijventerreinen binnen een straal van 40 km rond het punt met als coördinaten (156700,279; 177853,659), alsook de bedrijvencentra en incubatoren en enkele gebieden met een brownfieldconvenant in de regio.

Op 27 maart (Zaventem) en 29 maart (Tienen) organiseren VLAIO, UNIZO en VOKA een infomoment voor ondernemers. U komt er te weten:

 • wat deze steun conreet voor uw bedrijf kan betekenen,
 • welke steunzones er reeds bestaan en werden toegevoegd,
 • hoe en vanaf wanneer deze steun kan worden aangevraagd,
 • of uw investeringsproject in aanmerking komt voor deze steunmaatregel,

Programma

 • vanaf 11u30: onthaal met broodjes
 • 12u30: welkomstwoord door Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt
 • 12u40: inhoud van de steunmaatregel: welke steun? welke voorwaarden? (door Mieke Houben, Agentschap Innoveren & Ondernemen)
 • 13u00: tijdlijn steunmaatregel, procedure en aandachtspunten bij invullen aanvraagformulier (door Hamid Douibi, Attaché aanwezig, FOD Financiën)
 • 13u25: geografisch bereik van de nieuwe steunzone (door Birgit Bastiaensen, Agentschap Innoveren & Ondernemen)
 • 13u40: hoe gaat het verder nà indiening + FAQ's (door Hamid Douibi, Attaché wetgeving, FOD Financiën)
 • 14u00: vragenronde

Deze sessie is gratis, maar reservatie is verplicht.