KMO-steun: nieuwe spelregels KMO-portefeuille vanaf 1 april 2016

KMO's en vrije beroepers kunnen al geruime tijd via de KMO-portefeuille subsidies ontvangen om opleidingen te volgen of om een beroep te doen op een erkende adviseur voor adviesverlening. Het doel van deze ondersteuning is de professionalisering van de werking van de Vlaamse KMO's. Op 1 april wordt de werking van de KMO-portefeuille vereenvoudigd en komt er met de KMO-groeisubsidie extra ondersteuning. Een overzicht van de vernieuwde KMO-portefeuille.

Vereenvoudiging

Advies is advies, zo luidt het principe dat het Agentschap Innoveren en Ondernemen vanaf 1 april 2016 hanteert. En dus verdwijnen de vele verschillende categorieën binnen de KMO-portefeuille. Blijven er nog twee over waar u dankzij de KMO-portefeuille ondersteuning voor kan krijgen: opleiding en advies.

Die vermindering van het aantal categorieën gaat gepaard met een tweede vereenvoudiging: gedaan met de verschillende steunpercentages voor elke categorie, afgelopen met de verschillende plafonds waar u rekening mee moet houden. Voortaan gelden enkele eenvoudige principes:

  • Kleine ondernemingen krijgen 40 procent steun, middelgrote 30 procent
  • Het plafond voor kleine ondernemingen ligt op 10.000 euro subsidie per jaar, voor de middelgrote op 15.000 euro per jaar.

Bovendien staat het u als KMO of vrije beroeper helemaal vrij om die steun naar eigen goeddunken in te zetten voor advies of opleiding.

Volgende tabel geeft een overzicht (klik om te vergroten):

Waarvoor kan u de KMO-portefeuille gebruiken?

De KMO-portefeuille is beschikbaar voor elke opleiding of adviesverlening die relevant is voor uw onderneming, of het nu gaat om marketing, ICT, communicatie, financiën... Belangrijk is wel dat het gaat over opleiding of advies, níet over de implementatie zelf. Zo kan u wél de KMO-portefeuille inschakelen om een analyse te laten maken van uw ICT-infrastructuur, maar niet om nadien de implementatie ervan te realiseren.

Online aanvragen

Ook de manier van aanvragen wordt er eenvoudiger op: de KMO-portefeuille is beschikbaar via een eenvoudige en geautomatiseerde applicatie via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (www.kmoportefeuille.be). Er zal geen dossierbehandeling meer gebeuren, al blijft er wel een controle achteraf.

Het uitgangspunt van het Agentschap Innoveren en Ondernemen is een automatische toekenning van de steun. Wel moet de dienstverlener waar u opleiding of advies inkoopt er op toezien dat de steunaanvraag voldoet aan de voorwaarden van de KMO-portefeuille. Zij kunnen, als dat niet het geval is, de steunaanvraag alsnog weigeren.

Uitbreiding: de KMO-groeisubsidie

Naast een vereenvoudiging wordt de steun aan KMO's ook uitgebreid. De KMO-groeisubsidie ondersteunt strategische groeitrajecten via innovatie, transformatie of internationalisatie. Dat gebeurt door een gerichte subsidiëring van het verwerven van de benodigde kennis. Deze KMO-groeisubsidie vervangt het kluwen van alle vroegere strategische adviesmogelijkheden, zoals haalbaarheidsplan, doorstartplan, gazellesprong, overdracht...

U kan als KMO strategisch advies inwinnen bij een externe consultant. De kosten van dat advies worden voor 50 procent gesubsidieerd, met een maximum van 25.000 euro subsidie per onderneming, per jaar. De ondersteuning bij kmo-groeitrajecten is enkel subsidiabel indien de in aanmerking komende kosten, minimaal 20.000 euro bedragen. Belangrijk: de dienstverlener waarmee u in zee gaat hoeft niet officieel erkend te zijn door de Vlaamse overheid.

Wil u nadien dat strategisch advies implementeren, dan kan u met financiële ondersteuning iemand aanwerven. Opnieuw krijgt u daarbij 50 procent steun, met een maximum van 25.000 euro subsidie. De voorwaarde is wel dat u de persoon in kwestie aanwerft met een contract voor onbepaalde duur en hem of haar minstens zes maanden tewerkstelt.

In totaal kan u voor de KMO Groeisubsidie dus rekenen op maximaal 50.000 euro per jaar, per onderneming.

Belangrijk is dat, in tegenstelling tot de KMO-portefeuille, voor de KMO-groeisubsidie wél voorafgaandelijke goedkeuring van het Agentschap Innoveren en Ondernemen nodig is.

Overgang

Tot 1 april blijft de huidige regeling, met de verschillende steunpercentages en -plafonds per categorie, van toepassing.

Vanaf 1 april geldt de nieuwe regeling. Hebt u al steun aangevraagd tijdens de eerste drie maanden van 2016, dan wordt die verrekend. Let op: daarbij maakt men wél het onderscheid tussen steun die u kreeg in de categorieën opleiding, advies, advies voor internationaal ondernemen en technologieverkenning enerzijds, en steun in de pijlers strategisch advies en coaching anderzijds. De eerste wordt ondergebracht in de vernieuwde KMO-portefeuille, terwijl de tweede terechtkomt in de nieuwe KMO-groeisubsidie.

Bent u zelf dienstverlener?

Vrije beroepers of KMO's die erkend zijn als dienstenleverancier voor de pijler opleiding in het kader van de KMO-portefeuille behouden ook na 1 april 2016 hun lopende erkenning voor opleiding.

Hebt u een erkenning voor de categorieën advies, advies voor internationaal ondernemen, strategisch advies of technologieverkenning, dan behoudt u die erkenning voor de nieuwe, vereenvoudigde categorie 'advies'.

Afgepunt

Vanaf 1 april is de KMO-portefeuille bruikbaar voor opleiding en advies, met een maximum van 10.000 of 15.000 euro per jaar, afhankelijk van de grootte van de onderneming. De aanvraagprocedure verloopt volledig online en automatisch, zonder tussenkomst van een dossierbeheerder: www.kmoportefeuille.be

Nieuw is de KMO-groeisubsidie van maximaal 50.000 euro voor strategisch advies door een externe consultant én de aanwerving van een medewerker voor de implementatie. Hiervoor is voorafgaandelijke goedkeuring van het Agentschap Innoveren en Ondernemen nodig.

Als u voordien al erkend was in het kader van de KMO-portefeuille, blijft die erkenning gelden na de hervorming. Om als adviseur ingeschakeld te worden in het kader van een KMO-groeisubsidie is geen erkenning nodig.

Meer over: Steunmaatregelen, KMO-Portefeuille, Nieuwe KMO-portefeuille