Samenwerken aan levendige kernen

Is er nog toekomst voor de handel in de kern?
Komt er een einde aan de ZELF-standige handelaar?

Kom je mee-denken op onze inspiratiedag 'Samen werken aan levendige stadskernen' op maandag 12 juni?
Laat je tegelijkertijd inspireren door slimme samenwerkingen en verhalen van vernieuwende handelaars.

Om praktische redenen vragen we je vooraf in te schrijven op www.unizo.be/slimsamenwerken.
Je vindt daar meteen ook het volledige programma van onze inspiratiedag.