Uplace-achterpoortje moet uit ontwerpdecreet Handelsvestigingsbeleid

Kernversterkend beleid centraal
Uplace-achterpoortje moet uit decreet
 
Vandaag ligt het ontwerpdecreet Handelsvestigingsbeleid ter bespreking in de commissie in het Vlaams Parlement. Voor UNIZO komt dat geen dag te vroeg. “De leegstand in onze stads- en gemeentecentra neemt jaar na jaar toe. Volgens cijfers van studiebureau Locatus is de leegstand momenteel al opgelopen tot 9,4 % van het totaal aantal verkooppunten   Dat is zeker het gevolg van het stijgend aantal baanwinkels en de vele shoppingcentra buiten de stad. Enkel inzetten op de versterking van onze kernen kan het tij keren”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. De ondernemersorganisatie dringt al lang bij de Vlaamse regering aan om het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid goed te keuren. Het legt namelijk de focus op kernversterkend beleid en biedt gemeenten en provincies de mogelijkheid om winkelgebieden vast te leggen. Volgens UNIZO zijn ook de steden en gemeenten zelf vragende partij. Een bewijs hiervoor vindt ze in het feit dat ruim 100 gemeentebesturen tot hiertoe het UNIZO-convenant Kernversterkend beleid ondertekenden. Onder hen grote steden als Mechelen, Sint-Truiden of Brugge. Door het convenant te tekenen, engageert een gemeente zich om samen met UNIZO te werken aan en te investeren in de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de kern. Volgens UNIZO moet daarbij plaats zijn voor zowel kleinschalige als grootschalige detailhandel of zowel zelfstandige ondernemers als internationale ketenwinkels. Daarnaast moet er in kern ook ruimte zijn voor andere bedrijvigheid zoals diensten, kantoren, bedrijven, cultuur, toerisme, horeca en wonen. Dit nieuwe beeld van handelskernen noemt UNIZO ‘De Bedrijvige Kern’. Veel minder te spreken, is UNIZO over het naar eigen zeggen “Uplace-achterpoortje” dat het decreet voorziet. Normaal vervalt een socio-economische vergunning na 5 jaar. Het ontwerpdecreet voorziet nu dat vergunningen die op 1 juli 2014 vervallen waren, maar waartegen nog procedures lopen – zoals Uplace – toch nog geldig blijven. “Met andere woorden, een artikel enkel en alleen op maat van Uplace”, aldus UNIZO. De ondernemersorganisatie wil dit artikel geschrapt zien.
 
Het decreet Integraal Handelvestigingsbeleid kiest resoluut voor duurzame mobiliteit, het bevorderen van de leefbaarheid van de kernen en het vermijden van verdere verlinting of steenwegen vol baanwinkels. Gemeenten en provincies moeten daarom volgens het decreet zelf kunnen vastleggen welk soort winkels ze in welke zone willen. Ze kunnen autonoom beslissen of er shoppingcentra of baanwinkels kunnen komen of niet en ze kunnen de gemeente of stad opdelen in winkelarme gebieden en kernwinkelgebieden. Voor winkelgebieden die de gemeentegrens overschrijden moet volgens UNIZO de provincie of het Vlaams Gewest zelf winkelgebieden kunnen vastleggen en dus niet na initiatief van de gemeente. Hier pleit UNIZO dus nog voor een aanpassing van het decreet. Daarnaast wordt de aparte socio-economische vergunning samen met de stedenbouwkundige en milieuvergunning geïntegreerd in één omgevingsvergunning. Dat betekent een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor ondernemers bij de opstart of de uitbreiding van winkels.