Uplace is bouwvergunning kwijt.

Het geplande shoppingcenter Uplace in de Vlaamse Rand gaat een nieuwe bouwvergunning indienen, nadat de bestaande gisteren is vernietigd.

De stedenbouwkundige vergunning voor het geplande winkelcomplex van vastgoedondernemer en Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe is gisteren vernietigd (5 juli 2016). Dat blijkt uit een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat De Tijd kon inkijken.
Het arrest van de beroepsinstantie komt er ruim vijf jaar nadat de toenmalige bevoegde Vlaamse minister Philippe Muyters (N-VA) de bouwvergunning heeft afgeleverd. Een tiental partijen, waaronder een aantal gemeenten, milieuorganisaties en de zelfstandigenorganisatie UNIZO, ging toen meteen in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die kampt echter met een grote achterstand, waardoor er nu pas een uitspraak is.

Wat voorafging
2009 > Uplace komt als eerste uit de ‘beauty contest’ voor het reconversiegebied in Machelen. De Vlaamse regering sluit een ‘brownfieldconvenant’ af met Uplace.
2011 > Uplace krijgt een stedenbouwkundige vergunning van de toenmalige Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening. De vergunning wordt aangevochten.
2012 > Uplace krijgt een milieuvergunning van de toenmalige Vlaamse minister van Leefmilieu. Ook die vergunning wordt aangevochten.
2015 > De Raad van State vernietigt de milieuvergunning. Volgens hem was de regering bij de beoordeling van de aanvraag rechter en partij omdat ze te verregaande beloften aan Uplace had gedaan in de brownfieldconvenant.
De Vlaamse regering onderhandelt met Uplace een aangepaste brownfieldconvenant. De mobiliteitsvoorwaarden worden strenger.
2016 > De Vlaamse regering keurt een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de regio goed. Ook daartegen trokken verschillende partijen al naar de Raad van State.
In juni kent Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) in beroep een nieuwe milieuvergunning toe aan Uplace.
Nu schrapt de Raad voor Vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning.

De bouwvergunning is vernietigd omdat ze gekoppeld was aan het oude gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup). Zo’n plan legt vast of gronden kmo-, woon- of recreatiezone zijn en was dus nodig om via een nieuwe ruimtelijke inkleuring van gronden Uplace mogelijk te maken.

Maar dat plan is al in 2014 vernietigd door de Raad van State en eind vorig jaar vervangen door een nieuw ruimtelijk plan. Uplace hoopte nog dat de oude bouwvergunning kon worden gekoppeld aan het nieuwe ruimtelijke plan, maar die redenering is niet gevolgd en de huidige bouwvergunning vernietigd.

Verwacht

De implicaties voor het omstreden project in de schaduw van het viaduct van Vilvoorde aan de Brusselse Ring zijn erg groot. Met de beslissing lijkt Uplace opnieuw vertrokken voor een jarenlange procedureslag. Het bedrijf liet gisteren verstaan dat het de strijd niet opgeeft en snel weer een bouwvergunning aanvraagt. ‘We hopen binnen een redelijke termijn op goedkeuring’, aldus Uplace-CEO Jan Van Lancker.
De Vlaamse regering kan hier niets meer mee aanvangen. Ze kan alleen nog de procedure van nul beginnen, met alle risico’s vandien.
Hans bonte Burgemeester Vilvoorde
‘We hadden dit sowieso verwacht’, zei Uplace-woordvoerster Laura van Waeyenberge.
‘Spijtig natuurlijk dat er vier jaar overheen zijn gegaan. Maar intussen is er heel wat veranderd. Er is een nieuw ruimtelijk plan en onlangs heeft Vlaams minister Joke Schauvliege een milieuvergunning toegekend. De beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen verandert niets aan het project, want het is gebaseerd op oude argumenten. We moesten alleen wachten op de beslissing van de Raad van Vergunningsbetwistingen om een nieuwe aanvraag tot bouwvergunning in te dienen. We gaan gewoon door met ons project.’
Uplace onderhandelt al sinds 2007 met de instanties over de vergunningen en is bijna tien jaar later niet van plan er zomaar het bijltje bij neer te leggen.
Maar de kans is klein dat er binnen de kortste keren een nieuwe bouwvergunning ligt. De nieuwe aanvraag zal weer stevige tegenwind krijgen, waardoor het dossier opnieuw op het bord van de Raad voor Vergunningsbetwistingen belandt. Zolang de bouwvergunning niet definitief verworven is, blijft ook de milieuvergunning on hold staan, hoewel er recent één voor twintig jaar is afgeleverd op aangeven van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).
Een derde vereist document, de socio-economische vergunning, is in principe al sinds september 2015 verlopen. Maar in het Vlaams Parlement wordt gewerkt aan een nieuw decreet dat de normale geldigheidsduur van vijf jaar voor een socio-economische vergunning verlengt als er een procedure bij de Raad van State of de Raad voor Vergunningsbetwistingen loopt.
De oppositie liep daartegen storm omdat het decreet ‘op maat van Uplace zou zijn gemaakt’. Ook tegen het nieuwe ruimtelijke plan zijn al klachten ingediend bij de Raad van State, wat tot nog meer vertraging kan leiden.

Gejuich

Bij de vele politieke tegenstanders van Uplace steeg gisteren gejuich op. De Vlaamse oppositiepartijen sp.a en Groen vinden dat de Vlaamse regering het arrest moet aangrijpen om Uplace definitief te begraven.
Bij de sp.a is de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte een van de hevigste strijders tegen Uplace. Hij vreest dat het complex een verkeersinfarct zal veroorzaken en de lokale handelaars in de naburige binnensteden zal kannibaliseren. ‘Uplace staat helemaal nergens meer. Normaal kan de Vlaamse regering hier niets meer aan veranderen. Ze kan alleen nog de procedure van nul herbeginnen, met alle risico’s vandien.’

3 vragen aan Bart Verhaeghe:

1 Wat betekent dit arrest voor uw project?
‘Dit lag in de lijn der verwachtingen. De argumenten zijn alleen juridisch, er zijn geen inhoudelijke bezwaren. Het betekent zelfs geen nieuwe vertraging omdat we dit in rekening hebben gebracht. Er is intussen een nieuwe milieuvergunning afgeleverd op basis van een nieuw ruimtelijk plan, en straks volgt ook een aanvraag tot nieuwe bouwvergunning.’

2 U verliest wel iets wat u vijf jaar geleden al had.
‘We wilden de nieuwe bouwvergunning eigenlijk tegelijk met de nieuwe milieuvergunning aanvragen. Dan was het vandaag al opgelost. Maar dat kon niet omdat er nog geen uitspraak was door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat betreur ik het meest.’

3 Geeft u na tien jaar de moed niet stilaan op?
‘Absoluut niet. Wij blijven ervan overtuigd dat Uplace een geweldig project is dat België internationaal op de kaart zet. We zetten door, ook in naam de ondernemers in dit land. Rechtszekerheid is de basis van ondernemen. Ik volg al sinds het begin alle regels en zal de meet ook halen.’

Het is geen geheim dat ook de Mechelse burgemeester Bart Somers (Open VLD) fel tegen Uplace is, hoewel zijn partij deel uitmaakt van de Vlaamse coalitie. ‘Deze uitspraak bewijst ook dat ons recht nog goed functioneert. Ze heeft een grote impact op de slaagkansen van het project. Het is bovendien slechts een van de vele procedurele problemen waarmee Uplace nog kampt.’

In de Vlaamse regering is te horen dat Uplace minder slagzij maakt dan Somers en Bonte willen laten geloven. ‘Je moet dit niet te veel opblazen’, klinkt het. ‘Omdat er een nieuw ruimtelijk plan is, kan Uplace een nieuwe bouwvergunning aanvragen die in lijn is met het nieuwe plan.’

Minister Muyters was de enige van de regering die gisteren officieel reageerde. ‘Uplace heeft alle recht om een nieuwe bouwvergunning te vragen, die dan door minister Schauvliege met respect voor alle procedures op haar merites beoordeeld zal worden.’

Maar UNIZO liet gisteren weten weinig vertrouwen te hebben in de onafhankelijkheid van de Vlaamse regering. ‘Na elke vernietiging gaat de regering onverstoorbaar voort. De onverzettelijkheid waarmee men Uplace wil doordrukken, is hallucinant.’

Bron: De Tijd