1 april is ... 20 jaar ambtenaar lokale economie

Maak als lokaal bestuur nu mee het verschil!

Op 1 april ging 20 jaar geleden de eerste ambtenaar lokale economie aan de slag in Vlaanderen. Ondertussen zijn dat er gelukkig een pak meer. Uit een bevraging vorig jaar bleek Brussel de goede leerling van de klas. Alle Brusselse gemeenten beschikken namelijk over een dienst economie, al moet dit takenpakket in de meeste gevallen wel gecombineerd worden met andere taken. In Vlaams-Brabant bleek slechts 60% van de gemeenten over een ambtenaar of dienst lokale economie te beschikken. We riepen de gemeenten eerder al op om creatief te zijn en in een (eventueel bovenlokaal) aanspreekpunt lokale economie te investeren. Een crisis zoals we die vandaag kennen, maakt de noodzaak en het belang eens zo duidelijk.

“Dit is dé gelegenheid voor steden en gemeenten om te bewijzen hoe ze het verschil kunnen maken.  Door de coronacrisis worden veel lokale ondernemers gedwongen hun zaak te sluiten, of kampen met een serieus omzetverlies door opdrachten die wegvallen. Er kwamen federale en regionale steunmaatregelen, maar ook steden en gemeenten kunnen lokale ondernemers de nodige ondersteuning bieden. Dit kan vandaag, nu de crisis in alle hevigheid woedt, maar ook achteraf wanneer we de heropleving van onze kernen zullen moeten stimuleren.” aldus Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel.

Verschillende steden en gemeenten promoten vandaag wat wel nog kan door ondernemers in de kijker te zetten die open blijven, online of via take-away blijven verder werken. De stad Diest lanceerde in de marge hiervan een campagne om het winkelhieren te promoten: ‘Blijf loyaal, koop lokaal’. Er zijn ook gemeenten, zoals Tervuren, waar controles op betalend parkeren en parkeren in de blauwe zones opgeschort worden zolang de coronacrisis duurt. Daarnaast gaven lokale besturen, waaronder ook Sint-Joost-ten-Node, essentiële zaken die open blijven gratis afscheidingen in plexiglas voor een betere bescherming aan de toonbank of kassa.

Het uitstellen of kwijtschelden van lokale belastingen biedt heel wat ondernemers daarnaast de financiële ademruimte die nu nodig is om te kunnen overleven. Zo betalen handelaars en horeca-uitbaters voorlopig geen lokale belastingen meer in Halle. Het gaat over een uitstel van inning van onder andere de promotaks, de belasting op terrassen, de belasting op drijfkracht, de belasting op taxibedrijven en de milieubelasting voor zelfstandigen. De stad Leuven besliste in haar 10-puntenplan eveneens dat een aantal ondernemersbelastingen voorlopig niet betaald moeten worden, zoals bijvoorbeeld de logietaks voor Leuvense hotels. Het is een eerste stap in een alomvattend plan dat de stad uitwerkt. De stad Aarschot besliste onder meer om horecaterrassen deze zomer gratis te maken en de premie aan haar lokale ondernemersverenigingen dit jaar te verdubbelen. Brussel stad biedt haar handelaars naast financiële hulp tot slot administratieve ondersteuning aan bij de aanvraag van steunmaatregelen.

Het komt er in de eerste plaats op aan om ondernemers te helpen om het hoofd boven water te houden, maar er zijn ook al steden die verder denken. Zo besliste de stad Tienen om een promofonds van 200.000 euro in het leven te roepen, dat gerichte acties ter ondersteuning van de lokale handel zal opzetten eens die terug operationeel wordt.  

“Steden zijn wel vaker de gids, laat ook de gemeenten hun voorbeeld volgen. UNIZO reikt de lokale besturen alvast de hand om dit samen verder vorm te geven en de lokale economie de nodige zuurstof en stimulansen te geven. Door expertise te leveren én ideeën vanop het terrein.”

UNIZO bundelde alvast een reeks tips & adviezen voor lokale besturen:

Wat kunnen steden en gemeenten doen om ondernemers te helpen?

Sofie Vanhout l Pers & Communicatie l sofie.vanhout@unizo.be l 0471 85 84 54