1232 Vlaams-Brabantse ondernemers startten een zaak tijdens corona

Uit een studie van UNIZO & Graydon blijkt dat in de eerste 4 maanden van dit jaar 3775 ondernemers in Vlaams-Brabant een nieuwe zaak opstartten. In vergelijking met dezelfde periode in 2019 (toen 4214 starters) is dit een daling van 10,42%. Dit ligt in lijn met het cijfer op Vlaams niveau, waar we een daling van 10,08% zien ten opzichte van vorige jaar. Van 24.000 starters van januari tot april 2019 naar 21.581 dit jaar.

In januari en februari 2020 was er in vergelijking met 2019 nog geen vuiltje aan de lucht en werden er telkens meer nieuwe ondernemingen opgericht dan in dezelfde maanden vorig jaar. De coronacrisis deed het tij echter keren en zorgde voor een terugval van het aantal starters in alle sectoren. In maart waren er 7,33% minder starters dan dezelfde maand vorig jaar. In april merkten we bijna een halvering (-48,23%) van het aantal starters op ten opzichte van april 2019. Toch richtten in beide maanden samen nog 1232 ondernemers een nieuwe zaak op in Vlaams-Brabant: 632 in maart en 600 in april.

Elke Tielemans – directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel: “Voor een deel van de starters was de uitbraak van de coronacrisis net het duwtje in de rug dat ze nodig hadden om de sprong te wagen en een eigen zaak te starten. Omdat ze opportuniteiten zagen, of omdat er -al dan niet noodgedwongen- tijd vrij kwam om van hun plannen werkelijkheid te maken.”

De grootste groep Vlaams-Brabantse starters de voorbije 4 maanden is te vinden in de dienstensector (1573), gevolgd door de bouwsector (579) en vrije beroepen (450). Toch worden ook deze sectoren niet gespaard van een daling van het aantal starters ten opzichte van vorig jaar. In de detailhandel is de jaar-op-jaar daling in april het laagst en blijft het totaal van de eerste vier maanden 2020 nog positief, met 268 starters ten opzichte van 263 vorig jaar. In de horeca zien we in april daarentegen een drastische terugval van het aantal starters (-72,41%) en zien we dat er in het eerste vier maanden van 2020 ruim een vierde (-28,11%) minder horecazaken werden opgericht dan dezelfde periode vorig jaar.  

“Gelukkig blijven mensen met ondernemend bloed hun dromen waarmaken. We merken dan ook dat er opnieuw meer vragen van kandidaat-starters binnenkomen en dat stemt ons hoopvol voor de toekomst en de heropstart van onze economie. Ondernemers zijn immers creatief en zien ook mogelijkheden in moeilijke tijden”, aldus Elke Tielemans – directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel.

1-op-1 begeleidingen & Startersdag

Corona of niet, UNIZO gaat door met de begeleiding van startende ondernemers. Momenteel weliswaar 100% digitaal. Dat kan op basis van een 1-op-1 begeleiding door een ervaren expert, maar ook via de online Startersdag op 4 juni. Die dag schuiven uiteenlopende experts en ondernemers aan onze digitale tafel om starters te adviseren. Ideaal ter inspiratie of als antwoord op specifieke vragen.

www.unizo.be/begeleidingen - www.onlinestartersdag.be

Sofie Vanhout l Pers & Communicatie l sofie.vanhout@unizo.be l 0471 85 84 54