18 december is Dag van de Migrant!

De ‘krapte op de arbeidsmarkt’ is een veelbesproken onderwerp. Het maakt dat ondernemers creatief moeten zijn in het vinden en houden van de juiste mensen voor hun zaak.

Uit een recente UNIZO-enquête blijkt dat bijna 80% van de ondernemers bereid is de niet-gebruikelijke werkzoekende een kans te geven. Daarvoor kijkt 33% van onze ondernemers naar nieuwkomers & vluchtelingen om openstaande vacatures in te vullen.

Een kandidaat moet vooral een goede motivatie en attitude hebben, bereid zijn om te leren, klantgericht zijn en kunnen samenwerken. Dat vindt ook Mario Vanhellemont, zaakvoerder van Fruit Vanhellemont:

“Ik werk al jaren met medewerkers van alle mogelijke nationaliteiten. Alles start bij een degelijk onthaal. Zo maakten wij een brochure met de uit te voeren taken, met heel veel beeld en weinig tekst zodat taal alvast geen obstakel hoefde te vormen. Elke nieuwkomer krijgt ook een meter of peter toegewezen, met raakvlak op basis van land van herkomst, taal of religie. Dat schept meteen een band. En natuurlijk blijven wij als zaakvoerders heel toegankelijk en aanspreekbaar.”

Fruit Vanhellemont ontving in 2013 al de ‘Gastvrije Award’ voor hun open personeelskeuze. Het credo van de familie is dat wie wil werken en respect heeft voor elkaar, van harte welkom is. Ongeacht nationaliteit, religie, arbeidshandicap, … Iedereen heeft zijn talenten & gebreken, dat van elkaar (h)erkennen, brengt meer begrip en respect op de werkvloer.

Geef arbeidsmigratie een kans!

De invoering van de gecombineerde vergunning (single permit) voor het afleveren van arbeidskaarten voor buitenlandse werknemers op 1 januari was een goede zaak, maar werkt alles behalve perfect. Het is voor UNIZO belangrijk dat zowel de regionale als de federale overheid focussen op een behandeling van deze aanvragen binnen de vooropgestelde termijnen. De uitbouw van elektronisch platform kan hiertoe alvast toe bijdragen. Ondernemers verwachten een klantvriendelijke overheid, waarbij eenvoud en transparantie voorop staan.

Een tweede element is de dynamische knelpuntberoepenlijst. Het is positief dat via deze dynamische lijst het individuele arbeidsmarktonderzoek niet moet worden uitgevoerd. Op dit moment wordt deze lijst tweejaarlijks geëvalueerd. Nu de krapte op de arbeidsmarkt steeds nijpender wordt, stelt UNIZO voor om de lijst minimaal jaarlijks te evalueren.

Tot slot vraagt UNIZO voor ondernemers die hun eerste stappen zetten in economische migratie en de activering van werklozen een ondersteunende dienstverlening op maat van KMO’s door VDAB en Actiris. Als deze arbeidsmarktregisseurs concluderen dat de juiste profielen vandaag moeilijk of niet te vinden zijn, moeten ze autonoom acties kunnen opzetten om de openstaande vacatures mee in te vullen.

“Alle talenten op de arbeidsmarkt moeten aangesproken en geactiveerd worden. Het gaat hierbij niet  alleen over werkzoekenden, maar ook over inactieven. Deze groep wordt vaak onderbelicht ondanks het feit dat ze een groot potentieel biedt voor het invullen van de vele vacatures op de arbeidsmarkt.” stelt Elke Tielemans, directeur van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel.

Meer over: Personeel
Thema: Actueel