23.04 - Kopstukkendebat Vlaams-Brabant – Zemst

Op 23 april organiseerden UNIZO en VOKA Vlaams-Brabant een kopstukkendebat exclusief voor ondernemers, naar aanleiding van de federale en regionale verkiezingen van 26 mei 2019. Het debat werd gemodereerd worden door Michaël Van Droogenbroeck. Volgende actuele thema’s kwamen aan bod: mobiliteit, arbeidsmarkt, klimaat en ruimte voor ondernemen.

ARBEIDSMARKT

Voor Open VLD legde Maggie De Block de focus op werkbaar werk en preventie van burn-out, rond dit laatste lanceerde zij recent een campagne met ook UNIZO als partner. CD&V legde bij monde van Koen Geens de nadruk op duaal leren, om de tegemoet te komen aan de mismatch op de arbeidsmarkt. Theo Francken herhaalde de N-VA eis tot afschaffing van het brugpensioen en het beperken van de werkloosheidsuitkering in de tijd. Het onderwijs moet voor hen meer inzetten op arbeidsethos. Voor het Vlaams Belang is meer aandacht voor de Nederlandse taal dan weer de beste garantie om succesvol toe te treden tot de arbeidsmarkt. En iedereen -ook zelfstandigen- moeten recht krijgen op een minimumpensioen van 1500 euro, te betalen met een deel van de transfers tussen Vlaanderen en Wallonië. 

KLIMAAT

Voor Sp.a (Bruno Tobback) moet volop ingezet worden op het klimaat, zowel door de overheid als ondernemers. De overheid moet in de eerste plaats investeren in het energiezuiniger maken van woningen. Groen (Wouter Van Besien) pleitte voor het schrappen van fossiele brandstoffen, om op doe manier woningen, transport, bedrijven... energiezuiniger te maken. Bedrijven kunnen hierin zeker een voortrekkersrol spelen en zich zo onderscheiden van de concurrentie. Vlaams Belang (Dries Vanlangenhove) deed een betoog tegen de klimaatlobby, die totaal niet strookt met de klimaatwetenschap. Het gaat om pure bangmakerij ter verantwoording van bijkomende regels en belastingen. Terwijl ondernemers net meer ademruimte moeten krijgen in plaats van extra overheidsmaatregelen. Open VLD blijft voor een kernuitstap tegen 2025, in tegenstelling tot de NV-A. Daarnaast kunnen bedrijfswagens op korte tijd klimaatneutraal (elektrisch) gemaakt worden.  De PVDA vindt het jammer dat het rekeningrijden recent werd afgevoerd. Voor de Sp.a moeten alternatieven voor de wagen aantrekkelijker gemaakt worden als verloningsmiddel. Het Vlaams Belang pleit voor het drastisch verlagen van de lasten op arbeid zodat bedrijfswagen niet meer nodig is als salariswagen.

MOBILITEIT

Mobiliteit dé uitdaging van onze regio, de keerzijde van onze centrale ligging. N-VA wil blijven Investeren in alle vervoersmodi om de filezwaarte terug te dringen. En Ben Weyts maakte een strijdpunt van een NMBS-station in Haasrode in de volgende legislatuur. Ook Sp.a wil ook meer investeren in infrastructuur, maar dan vooral in een performant en betaalbaar openbaar vervoer. Dan kan rekeningrijden wel. Groen wil vooral bedrijven de overstap laten maken van de auto naar het openbaar vervoer en de fiets, in samenwerking met Brussel. Open VLD pleit voor mobiliteit in functie van de gebruiker, zo vlot en comfortabel mogelijk. Een kilometerheffing krijg je aan hen niet verkocht. Het Vlaams Belang hoort al 10 jaar het verhaal over performanter maken van het openbaar, maar stelt vast dat dit nog steeds niet het geval is. Het openbaar vervoer of de fiets werkt ook niet voor iedereen. Stop dan ook met het autogebruik te stigmatiseren en blijf investeren in weginfrastructuur.

RUIMTE VOOR ONDERNEMEN

PVDA (Sander Vandecapelle) wil meer ruimte voor ondernemen creëren door een sociaal beleid voor kleine bedrijven en zelfstandigen. Niet meer door een beleid op maat van de multinationals die nauwelijks belastingen betalen. Sluit die achterpoortjes! CD&V (Peter Van Rompuy) haalt de bouwstop aan ten voordele van kernversterking, verwevenheid en reconversie van oude bedrijven. Voor het Vlaams Belang is de betonstop een lachertje, de vergoeding van de zogenaamde planschade is financieel niet haalbaar. Voor Open VLD (Daniëlle Vanwesenbeeck) wordt ruimte om te ondernemen tenietgedaan door regeltjes. Wil je een bedrijf bouwen of uitbreiden, moeten je een lijdensweg doorlopen. Er is duidelijk nood aan meer vereenvoudiging en minder betutteling, en verwees daarbij naar de duidelijke wetgeving in Nederland. Ook voor NV-A is er nood aan extra bedrijventerreinen, naast de verdichting van de kern. Volgens de Sp.a is er nog ruimte, bijvoorbeeld aan het Vuntcomplex in Leuven. Voor Groen (An Moerenhout) moet de open ruimte net beschermd worden. Zij betreuren het dan ook dat de aankondiging van de betonstop -door het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten- geleid heeft tot bouwwoede.

De UNIZO-prioriteiten voor de komende verkiezingen kan u lezen op www.unizo.be/verkiezingen

Thema: Actueel