Aantal student-ondernemers in Vlaams-Brabant blijft stijgen

Leuven, 3 maart 2020 – In 2020 startten in Vlaams-Brabant meer student-ondernemers dan ooit tevoren. Net zoals starters, lieten ook student-ondernemers zich niet afschrikken door de coronacrisis. UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel vroeg de cijfers op bij het RSVZ, de rijksdienst voor de sociale zekerheid van de zelfstandigen.

Tussen 2017 en 2019 steeg het aantal student-ondernemers in onze provincie met 40.6%. Wanneer er naar geslacht wordt gekeken, zien we een stijging van 35,3% bij mannelijke student-ondernemers versus 50,7% bij vrouwelijke student-ondernemers.  De provincies Antwerpen (+33,1%) en Oost-Vlaanderen (+54,6%) doen het op het vlak van student-ondernemers beter.

Stijging gelinkt aan maatschappelijke, digitale en sociale evolutie
De toename van het aantal student-ondernemers is toe te wijzen aan verschillende factoren. Allereerst is er de maatschappelijke evolutie waarbij ondernemerschap een beter, hipper imago heeft gekregen. Jongeren lijken iets minder risico-avers dan vorige generaties. Ze groeien op in een volatielere maatschappij dan hun ouders en grootouders en maken bijgevolg gemakkelijker een carrièreswitch. Ze hebben minder schrik om te falen en zijn overtuigd van de vele mogelijkheden. Ook in het onderwijssysteem werd een inhaalbeweging ingezet en wordt ondernemerschap nadrukkelijker gestimuleerd.  

Ook de digitale en sociale netwerkrevolutie maakte het starten van een zaak, toch zeker in de dienstensector, laagdrempeliger. Wie over een laptop en smartphone beschikt (wat voor de meeste jongeren geldt) kan in principe zonder veel investeringen een zaak starten. Tenslotte speelt het verbeterde statuut van de student-ondernemer een rol. Dankzij het nieuwe sociaal statuut voor student-ondernemers, dat op 1 januari 2017 van kracht werd, kunnen jongeren die hun studies combineren met ondernemen nog steeds fiscaal ten laste blijven van hun ouders. Jongeren die hun inkomsten beperken tot 7.021,29 euro moeten bovendien geen bijdragen betalen.

Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel: “Zoals het jongeren betaamt, willen ze de  wereld verbeteren. We zien dat terug in de activiteiten die student-ondernemers steeds vaker opzetten. Duurzaamheid, digitalisering en innovatie vormen hierbij veelal de rode draad. Dat is logisch, goed voor onze toekomst en werkt inspirerend voor anderen.”

Robrecht Van Goolen, coördinator Startminds:  “Binnen UCLL inspireren, verbinden en coachen we via StartMinds studenten die een eigen onderneming willen oprichten. We  zetten dan ook sterk in op het ontwikkelen van ondernemende skills. Via rolmodellen, alsook via multidisciplinaire projecten. We zagen dit aantal de voorbije jaren sterk stijgen.”   

Het blijven ongewone tijden om te starten. Ook voor studenten. Daarom organiseert UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel een Online Inspiratiecafé op 4 maart 2021. Tijdens dit interactief online panelgesprek doen drie gedreven (student)-ondernemers hun verhaal. Inschrijven kan via www.unizo.be/vlaams-brabant/inspiratiecafe_mrt21 


*De cijfers hebben betrekking op de meest recente beschikbare cijfers, voorlopig slechts tot en met het derde kwartaal van 2020 en werden daarom vergeleken met dezelfde kwartalen in de jaren ervoor. Maar de algemene cijfers zijn dus vrij recent en geven dus een duidelijke tendens aan.

### EINDE PERSBERICHT ###

Wilt u meer informatie of wenst u iemand te spreken uit onze provincie die naast student ook een onderneming startte in 2020 
Contacteer:
Liedewij Verbiest
0471724157
liedewij.verbiest@unizo.be