Brussels Minister-President op ondernemersontbijt met UNIZO en UCM: ‘Samen aan de slag met Strategie 2025 om de welvaart van de Brusselaars te verhogen”

vlnr Eric Carlier, Voorzitter UCM Bruxelles; Rudi Vervoort, Minister president van de Brusselse Regering; Damien Van Renterghem, CEO KBC Brussels; Bernard Walravens, Voorzitter UNIZO-Brussel

In aanwezigheid van een 60-tal Brusselse ondernemers en UNIZO-topman Karel Van Eetvelt, organiseerden UNIZO, UCM en KBC Brussels op 8 januari een nieuwjaarsontbijt met als gastspreker Minister-President Rudi Vervoort. Het Nieuwjaarsontbijt wil een rechtsreeks dialoogmoment zijn tussen Brusselse ondernemers en de Minister-President.

Minister-President Vervoort benadrukt het belang van ondernemerschap voor de economie van het Brussels Gewest:  ‘Ondernemingen zijn de motor van onze economie. De versterking van ondernemers is een prioriteit in het beleid van de Brusselse regering, daarom voorziet het Brussels Gewest een reeks steunmaatregelen voor ondernemers en kandidaat-ondernemers’, aldus de Minister-President.

De Minister-President heeft de vernieuwende methodologie van Strategie 2025 toegelicht: ‘Strategie 2025 is een prospectief plan van het Brussels Gewest met als doel het herdynamiseren van de Brusselse economie in de komende 10 jaar. De Brusselse regering, de regering van de Franse Gemeenschap, de Gemeenschapscommissies en de socio-economische actoren zullen 160 beleidswerven realiseren om de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren en de Brusselse ondernemingen te versterken.

De  Minister-President benadrukte ook het belang van de Brusselse Small Business Act: een van de doelstellingen van de strategie 2025 om een beter administratief, institutioneel en financieel kader te creëren voor Brusselse ondernemingen.

De Brusselse Regering besliste recent ook tot een verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van gebouwen. Voor de inwoners van Brussel wordt deze deels gecompenseerd via de afschaffing van de 1% agglomeratiebelasting. De Minister-President kondigde aan dat de Regering, op vraag van UNIZO en UCM, de zogenaamde “m² taks op de bedrijfsoppervlakte” (belasting op niet-residentiële oppervlakten) zal herbekijken, om ook voor de bedrijven deze verhoging te compenseren.

Minister-President Vervoort informeerde de aanwezige ondernemers ook over de moeizame gesprekken met de twee andere Gewesten over de Hoofdstedelijke Gemeenschap. Het doel van deze samenwerking is de economische activiteit binnen de metropolitane zone te versterken en de concurrentie tussen Gewesten te beperken.

De Minister-President wil ook de samenwerking tussen de Brusselse overheid en de Brusselse KMO’s en zelfstandigen verbeteren via de nieuwe regelgeving op de openbare aanbestedingen.

Samen met de baas van Visit.Brussels, liet de Minister-President weten dat het promotieagentschap Visit.Brussels een grote communicatiecampagne in de buurlanden zal opstarten om de kwaliteit van de sectoren die eind 2015 hinder ondervonden te onderstrepen.

UNIZO en UCM kunnen de initiatieven van het Brussels Gewest ter versterking van ondernemers alleen maar toejuichen, elk initiatief dat bijdraagt tot de groei en de ontwikkeling van het ondernemerschap in Brussel moet ondersteund worden. UNIZO en UCM herhalen wel hun vraag aan de Brusselse overheid om voor de omkadering en ondersteuning van ondernemingen de privésector, zowel de bedrijven als hun representatieve organisaties, te betrekken.

De aanbevelingen van UNIZO en UCM vinden gehoor bij Minister Vervoort: ‘De Brusselse regering voert een beleid dat economische ontwikkeling en jobcreatie bevordert. Wij staan open voor alle maatregelen en initiatieven die  d.m.v. de strategie 2025 voor Brussel tot de groei van onze economie en de verbetering van de levenskwaliteit van de Brusselaars kunnen bijdragen’.

De volledige fotoreportage vindt u hier: https://www.unizo.be/vlaams-brabant-en-brussel/fotoalbums/nieuwjaarsontbijt-met-minister-president-rudi-vervoort-0