Brusselse Kamer van de Middenstand publiceert handig overzicht van de geplande openbare werken in Brussel

UNIZO vraagt aandacht voor ondersteuning tijdens de werken en respect voor de vooropgestelde timing

De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag dan wel tot eenieders bezorgdheden behoren, deze is essentieel voor de handelskernen in de 19 gemeenten, en meer bepaald voor de handelaars van het stadscentrum en de Vijfhoek.

UNIZO nam deel aan het rondetafelgesprek over mobiliteit dat door de Kamer van de Middenstand van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd georganiseerd. Aan tafel zaten de verschillende beleidsniveaus bevoegd voor mobiliteit in het Brussels gewest: Pascal Smet (minister van Mobiliteit in de Brusselse regering), Els Ampe (schepen voor Mobiliteit van de stad Brussel) en Marion Lemesre (schepen voor Handel van de stad Brussel), evenals door vertegenwoordigers van Beliris en de MIVB.
Vandaag publiceert UNIZO Brussel op zijn website de lijst van de werken die door de verschillende beleidsniveaus worden gepland, werken die de bereikbaarheid  van de handelswijken met alle vervoersmiddelen moeten verbeteren.

De tabel, die tijdens deze rondetafelgesprekken werd opgesteld, vind je hier: PDF iconTabel

Deze tabel bevat de verbintenissen inzake het parkeergeleidingsysteem, de planning van de werken in de Nieuwstraat, de Zuidstraat en het metrostation «Grondwet», de aankondiging van de Citybus en het Schema inzake handelsontwikkeling van de Stad. 

De boodschap van de Middenstandsorganisaties is duidelijk: men moet de mobiliteit en de bereikbaarheid van het stadscentrum drastisch verbeteren indien men het voortbestaan van de handelszaken en – bijgevolg – het overleven van de Brusselse economie wil verzekeren!

Net zoals de Kamer van de middenstand wijst UNIZO op drie belangrijke punten:

1. Ook al kan men enkel verwelkomen dat er tijdens de komende jaren talrijke inrichtingswerken op wegen en stedelijke ruimten zijn voorzien, toch is het eveneens essentieel dat er voor een reële coördinatie wordt gezorgd tussen alle operatoren en beleidsniveaus om de hoeveelheid werken te beperken. De verhoopte verbeteringen op middellange of lange termijn mogen de economische activiteit, die vandaag in de handelswijken aanwezig is, niet ten gronde richten. 

2. Een beperking van de hinder in elke wijk voor de handelaars, zelfstandigen en hun klanten moet voor alle overheden een permanente hoofdbekommernis zijn. De Kamer van de middenstand pleit voor een herziening van de bestekken voor deze werkzaamheden teneinde hierin systematisch de verplichting te voorzien om hun impact op de mobiliteit en op de bereikbaarheid van de handelszaken voor de klanten en leveranciers tot een minimum te beperken, evenals om hierin aanzienlijke boetes op te nemen wanneer de aangekondigde termijnen niet worden nageleefd. 

3. De multimodale bereikbaarheid en de doorstroming in de wijken moeten worden opgenomen in alle projecten voor werken en van stedelijke herinrichting (parkeergelegenheid, parkeergeleiding, frequenties en uurschema’s van het openbaar vervoer, enz.).

UNIZO stuurde reeds eerder aan de verantwoordelijke Ministers een Suggestienota over Minder hinder-beleid bij openbare werken. 

Nog vragen? Contacteer Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking in Brussel & Voorzitter van de Kamer van de Middenstand: 0478 444 119 - anton.vanassche@unizo.be