Coronavirus: UNIZO erg te spreken over door ministerraad genomen steunmaatregelen voor bedrijven

UNIZO reageert zeer tevreden op de maatregelen die de ministerraad nam ter ondersteuning van door Corona getroffen bedrijven. "We zijn ook blij met de serene, pragmatische benadering van deze crisis die de regering aan de dag legt, met oog voor de nodige voorzorgs- en ondersteuningsmaatregelen, maar wars van al te draconische maatregelen die onze economie extra pijn zouden doen, zonder daarom de volksgezondheid te dienen", benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. " UNIZO is in het bijzonder verheugd over de door de ministerraad heel soepele toekenning van technische werkloosheid door overmacht, voor de periode tot 30 juni, met een minimum aan administratieve rompslomp. Ook de vereenvoudigde toegang tot een vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) voor zelfstandigen die hun activiteiten tijdelijk moeten stopzetten, is volgens UNIZO een cruciale maatregel.

Meer weten? www.unizo.be/corona

 

 

Meer over: Corona
Thema: Actueel