Een nieuwe lockdown door waterschaarste?

  • Twee derde van watergevoelige bedrijven heeft geen noodplan om watertekort op te vangen
  • 24% stelt bedrijfsactiviteiten te moeten stopzetten bij overheidsbeperkingen op watergebruik
  • Watergevoelige KMO’s moeten prioriteit krijgen in zogenaamd ‘afwegingskader’

Aanhoudende droogte

Vlaanderen kampt met aanhoudende droogte. In Vlaams-Brabant traden de eerste problemen met drinkwatervoorziening al op. Aan de bevolking wordt gevraagd om zuinig om te gaan met water, het gazon niet te besproeien, …  en de eerste captatieverboden werden afgekondigd. Als de oproep om minder water te verbruiken onvoldoende resultaat biedt en er geen regenwater valt, zal de overheid ingrijpende maatregelen moeten opleggen.

“UNIZO wil vermijden dat watergevoelige bedrijven die net uit de corona-lockdown komen, nu op een lager toerental zouden moeten draaien door waterbeperkende maatregelen. Bij de opmaak van het afwegingskader voor watergebruik moet dan ook de nodige prioriteit gaan naar deze watergevoelige ondernemingen. Een tweede lockdown is geen optie!” aldus Elke Tielemans - directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel

Bevraging UNIZO

UNIZO deed een bevraging bij haar leden over de impact van het watertekort en het voorziene afwegingskader voor prioritair watergebruik (ook wel het “afschakelplan” genoemd). Enkel watergevoelige bedrijven, waar water een essentiële rol speelt in de productie of dienstverlening, werden bevraagd. Van de 256 bedrijven die deelnamen stelt twee derde (66%) geen plan B te hebben om eventuele watertekorten op te vangen. Bij watertekort door grote droogte en/of overheidsbeperkingen op drinkwatergebruik stelt 24% de bedrijfsactiviteiten te moeten stopzetten. Nog eens 8% zou zeer nadelige gevolgen ondervinden met omzetverlies van meer dan 50%.

Gert Christiaens – Brouwerij Oud Beersel (Beersel): “Twee weken geen water is even erg als twee weken corona. Geen water betekent geen productie, geen reiniging van installaties, en geen koeling van de vaten. Een ware ramp dus.”

Structurele oplossingen & juiste prioriteiten

“Dit is geen nieuw probleem. Er moet dringend werk gemaakt worden van structurele oplossingen. Naast de nodige infrastructuur en onderhoud, kijken we in eerste instantie naar een kernversterkend beleid waarbij het aanboren van nieuwe ruimte tot een minimum beperkt wordt. Alleen zo kan men de toenemende verharding stoppen ”, aldus  Elke Tielemans - directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel

Bedrijven die water willen uitwisselen of gezuiverd afvalwater willen hergebruiken botsen vaak ook op tal van obstakels, procedures en normen. Hier moet een meer flexibel regelgevend kader een uitweg bieden zodat circulair watergebruik een boost krijgt. Daarnaast is er nood aan meer ondersteuning voor innovatieve waterprojecten met het oog op recuperatie, hergebruik of zuivering in ondernemingscontext. Dit kan door de inzet van expertise ter zake of bijkomende subsidies. De Vlaamse Ecologiepremie en Strategische Ecologiesteun spelen op dit moment onvoldoende in op de waterproblematiek.

Jos Theys – Boerderij Jos Theys (Holsbeek): “Water is essentieel voor een landbouwbedrijf. We vangen daarom al jaren regenwater op en kunnen tot 200.000 liter stockeren voor droogteperiodes. Verder hebben we op eigen initiatief een eigen winning van grondwater opgezet. Het is de investering absoluut waard. Waterzuivering of hergebruik zou in alle sectoren verder aangemoedigd moeten worden.”

Herman Scheys – De Wasstraat (Herent): We zuiveren tot 90% van het regenwater dat we opvangen en zijn slecht zeer beperkt afhankelijk van drinkwater. De volgende stap zijn bijkomende investeringen om volledig zelfvoorzienend te kunnen werken. We zijn er van overtuigd dat we op deze manier zelfs stevige droogteperiodes kunnen overwinnen. Water raakt ons immers in de essentie van ons bedrijfsbestaan. We zijn dan ook niet over één nacht ijs gegaan, hebben expertise ingewonnen en de nodige budgetten vrijgemaakt. Een gepaste ondersteuning is cruciaal.”

Contact: 016 28 44 41 | vlaamsbrabant@unizo.be