Elektronisch betalen wordt goedkoper voor handelaars

Handelaars moeten vanaf vandaag minder kosten betalen als hun klanten elektronisch betalen, met de bankkaart of de kredietkaart dus. Dat heeft het Europees Parlement beslist.

elektronisch betalen, CCV, Worldline(foto: hin255 - freedigitalphotos.net) 

Vandaag treedt een Europese Verordening in werking die de transactiekosten voor handelaars verlaagt. UNIZO heeft hier lang op aangedrongen en is dan ook tevreden dat de Verordening een feit is. Per betaling met de kaart, betaalt de handelaar een vergoeding voor de verwerking van de kaartbetalingen, de zogenaamde Interchange Fees. Dat zijn vergoedingen die banken aan elkaar aanrekenen. De verordening plafonneert nu die Interchange Fees, waardoor de kosten voor de handelaars gevoelig moeten dalen.

De besparing is bij de traditionele kredietkaarten (Mastercard en Visa) het duidelijkst. De transactiekost daalt van 1,45% nu naar ongeveer 0,85%. Verwerkers van de transacties, zoals Worldline, moeten die verlaging doorrekenen aan de handelaars. Maar net daar knelt het schoentje. UNIZO vreest dat de verwerkers de verlaagde Interchange Fees niet volledig zullen doorrekenen. De overheid moet er volgens de ondernemersorganisatie op toezien dat het doorrekenen wel degelijk gebeurt. Daarnaast vraagt UNIZO om de plafonnering voor de debetkaarten verder te laten dalen tot onder het huidige Belgische niveau. Vandaag geldt de wetgeving niet voor andere kredietkaarten zoals Amex of Diners. Ook dat moet veranderen. Ten slotte is het volgens UNIZO niet meer dan normaal dat de verlaging van de transactiekosten ook van toepassing wordt voor online betalingen (e-commerce) en mobiele betalingen. 

Per transactie bekeken, is de besparing miniem. Maar op macroniveau, is de besparing voor de handelaar reëel.  Zo levert de plafonnering voor debetkaarten een kostendaling van 3,7 miljoen euro op jaarbasis op. Voor kredietkaarten gaat dat zelfs over 105 miljoen euro per jaar. Voor een winkel waar bijvoorbeeld maandelijks 250 klanten voor gemiddeld 83 euro met de kredietkaart betalen, bespaart de handelaar door de nieuwe richtlijn 128 euro per maand, ofwel 1.500 euro per jaar.
 
Niet langer kosten doorrekenen aan klant
Vandaag vragen sommige handelaars voor kleine betalingen met de kaart (bv. onder de 10 euro) een kleine vergoeding aan de klant. Volgens een rondvraag van UNIZO doet slechts 16% van de handelaars dat. Een Europese richtlijn – die nog in Belgisch recht moet worden omgezet – zal handelaars verbieden om nog langer kosten door te rekenen aan klanten. Volgens UNIZO kan dit maar als er sluitende garanties zijn dat transactiekosten op alle elektronische betalingen voor de handelaars fors verlagen.
 

Meer over: Betaalverkeer, Betaalterminal, Elektronisch betaalverkeer