Extra stimulans voor investeringen in Vlaams-Brabant

Sinds 1 december is de regio met een straal van 40 km rond Zaventem erkend als 3de Vlaamse steunzone. UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel is tevreden dat de regio, die in het verleden getroffen werd door zware saneringen, eindelijk erkend is als ‘ontwrichte zone’. 

Ondernemers die op een bedrijventerrein, bedrijvencentrum, incubator of brownfield in de ‘ontwrichte zone Zaventem’ investeren, kunnen hierdoor een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen gedurende een periode van 2 jaar. Het voordeel geldt per extra arbeidsplaats die als gevolg van een nieuwe investering wordt gecreëerd en die ten minste drie jaar behouden blijft. Op deze manier is een besparing van 4 à 5% op de loonkost mogelijk. Alle ondernemingen tot 250 werknemers komen voor de maatregel in aanmerking. Lees meer

 

Op de website www.geopunt.be kan u als ondernemer zelf opzoeken of uw bedrijf gelegen is in een steunzone. Klik hiervoor rechts op 'bouwen en wonen', vervolgens op 'bedrijven' en vervolgens op 'steunzones...' en u ziet de inkleuring op de kaart verschijnen. U kan vervolgens in de zoekbalk uw adresgegevens ingeven voor gedetailleerde info.

De aanvraag voor deze tegemoetkoming moet bij de FOD Financiën ingediend worden uiterlijk binnen de 3 maanden nà voltooiing van de investering en vooraleer de extra werknemers in dienst komen.

Naast de steunzone Zaventem, zijn er ook steunzones in Limburg en de Kempen. De detailkaarten van de afzonderlijke zones kan u hier raadplegen: kaart steunzone Antwerpen - kaart steunzone Limburg - kaart steunzone Vlaams-Brabant. Een overzichtskaart met afbakening van de 3 steunzones kan u vinden op de kaart Vlaanderen.

Meer informatie: Frederiek De Kimpe, coördinator belangenbehartiging, Frederiek.DeKimpe@unizo.be

Meer over: Steunmaatregelen, Investeringen