Haacht is de eerste 'Pionier Bedrijvige Kern'

De gemeente Haacht heeft de allereerste editie van de wedstrijd "Pionier Bedrijvige Kern" gewonnen, een initiatief van UNIZO in samenwerking met Eandis. Met dit initiatief wil UNIZO een lans breken voor het (opnieuw) samenbrengen van diverse soorten bedrijvigheid in het hart van onze steden en gemeenten (handel en horeca, maar ook kleinschalige maakactiviteiten, vrije beroepen, (overheids)diensten, scholen...). Die mix van functies moet onze gemeentekernen levend en leefbaar houden en behoeden voor leegstand en verloedering.

De gemeenten Haacht, Aarschot en Genk kwamen als top 3 uit de bus na een eerste selectie van 25 ingediende projecten. Uiteindelijk haalde Haacht het op de twee andere topfavorieten. Door het combineren en aantrekken van diverse activiteiten in de kern slaagt Haacht er in de leegstand te beperken tot amper 4,7 % van de beschikbare commerciële ruimte.

Banken, tandartsen, apothekers, advocaten, een dierenarts, een goudsmid, een klokkenmaker, een hoedenmaakster, scholen... zowel ketens als lokale ondernemers... Allemaal vinden en versterken ze elkaar in het centrum van Haacht. Samen verhogen ze de aantrekkingskracht van de kern voor bewoners en bezoekers. In het masterplan voor de ruimtelijke ordening van het centrum, opgesteld in samenspraak met de lokale ondernemers, ligt onder meer de nadruk op beleving en vernieuwing in het winkelkerngebied. De gemeente maakte niet alleen werk van een doordacht parkeerbeleid (gratis kortparkeren in het centrum, gratis langparkeren op de randparkings), maar ook van een vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Een lokaal horecaplan biedt extra ondersteuning en promotie voor de ondernemers uit de sector. Via de inzet van streekproducten binnen de horeca wordt in één adem het streektoerisme aangezwengeld.

"Haacht past consequent, doordacht en geïntegreerd de principes toe van een 'Bedrijvige Kern'-beleid, zoals wij dat bij UNIZO zien en promoten En de gemeente bewijst meteen ook - op diverse fronten - dat die aanpak wérkt", verklaart UNIZO-topman Karel Van Eetvelt de uiteindelijke keuze van de jury. Dat ook heel wat andere gemeenten op dit vlak heel verdienstelijk actief zijn, tonen onder meer de voorbeelden van Aarschot en Genk, die elk met een eervolle vermelding door de jury werden bekroond. Aarschot onder meer voor de geslaagde herinrichting van de Grote Markt, haar pandendatabank en de inrichting van de 'Stadsfabriek.' Genk omwille van haar 'ambachtelijke ateliers' in leegstaande panden en haar focus op beleving in het centrum.

Meer over: Kernversterking