Karel Van Eetvelt verlaat UNIZO

Gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt zal op 1 oktober UNIZO verlaten om CEO te worden van Febelfin en de BVB (Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen).  Sinds  1 december 2004 is hij gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Voordien was hij gedelegeerd bestuurder van de bouwfederatie Bouwunie.
 
“Na bijna 13 jaar aan het hoofd van UNIZO ben ik klaar voor een nieuwe uitdaging”, aldus Karel van Eetvelt. Die nieuwe uitdaging heeft hij gevonden in een sector die cruciaal is voor de Belgische economie, de KMO’s in het bijzonder, en die geconfronteerd wordt met fundamentele transformaties zoals een verregaande digitalisering. Maar ook een sector die terug meer aansluiting moet vinden bij haar belangrijkste stakeholders: de burgers en de ondernemers. En die erkenning moet krijgen voor de toegevoegde waarde die ze creëert voor de samenleving.

Karel Van Eetvelt is heel dankbaar voor de kansen die hij bij UNIZO gekregen heeft. “De belangen van ondernemers verdedigen heb ik altijd met vuur en overtuiging gedaan omdat ik zeer sterk geloof in hun belang voor de samenleving. Ook al ga ik elders aan de slag, dat belang zal ik steeds blijven erkennen en onderschrijven. Ook het verder uitbouwen van een organisatie als UNIZO, samen met de 200 medewerkers en 3000 vrijwilligers-bestuursleden heb ik altijd als een eer en voorrecht beschouwd. Ik zal al die mensen altijd in mijn hart blijven dragen en hoop velen ervan in de toekomst nog te mogen ontmoeten.”

Op de UNIZO-Raad van Bestuur van 6 september zal nationaal voorzitter Karl Verlinden  de  procedure voor de opvolging voorstellen, zoals bepaald in de statuten en het huishoudelijk reglement. Die voorziet een selectie op basis van een op te stellen profiel en een objectieve procedure ondersteund door een extern HR-expert. Op die basis en na een ruime raadpleging,  doet de nationale voorzitter een voorstel aan de Raad van Bestuur. Tenslotte  beslist de algemene  ledenvergadering bij geheime stemming. Het is de bedoeling van de nationale voorzitter de procedure grondig maar zo kort als mogelijk te voeren.

Tot 1 oktober zal Karel van Eetvelt de volle bevoegdheid als gedelegeerd bestuurder blijven uitoefenen. De continuïteit in de leiding van UNIZO  blijft  volledig gewaarborgd.  Na 1 oktober  wordt de directeur van de studiedienst, Johan Bortier, waarnemend gedelegeerd bestuurder. Hij zal UNIZO vertegenwoordigen naar de buitenwereld. Jan Sap, directeur-generaal, blijft verantwoordelijk voor de interne organisatie. Beiden zullen de voorzitter bijstaan in de selectieprocedure.