Mildere aanpak BTW-administratie: "Eindelijk! Nu nog de concrete uitvoering."

"Eindelijk!" Zo klinkt de eerste, tevreden reactie van UNIZO nu minister Van Overtveldt zijn administratie instructie gaf om minder snel zware boetes uit te schrijven bij BTW-controles, en om die boetes ook makkelijker kwijt te schelden bij inbreuken te goeder trouw. "Al sinds het aantreden van deze regering hameren we op deze nagel", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Hiermee komt nu hopelijk een einde aan de volstrekt buitensporige en onrechtvaardige BTW-boetes die ondernemers kregen opgelegd wanneer ze per ongeluk hun BTW-aangifte verkeerd invulden."

Onder de vorige regering Di Rupo werden die boetebedragen verdubbeld, waardoor ze zelfs voor een kleine, onbedoelde overtreding tot enkele duizenden euro's konden oplopen. Controleurs gingen daarbij uit van de 'kwade trouw' van de overtreder, zonder mededogen en kans op kwijtschelding van de boete.

"We rekenen er nu écht op dat dit 'Zwaard van Damocles' boven de hoofden van onze ondernemers verdwijnt", beklemtoont Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "We zullen de nieuwe instructie van nabij onderzoeken en ook met argusogen toezien op de toepassing ervan. We zijn tevreden dat de redelijkheid hier opnieuw de bovenhand haalt."