"Niemand heeft meer reden tot ongerustheid over zijn pensioen dan de zelfstandigen"

Vandaag betogen de vakbonden in Brussel omdat ze vrezen voor de aantasting van de pensioenrechten bij werknemers en ambtenaren.

"Uiteraard mogen werknemers en ambtenaren hun bezorgdheden uiten", aldus Johan Bortier, waarnemend gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Maar intussen heeft niemand meer reden om zich zorgen te maken over zijn pensioen dan de zelfstandigen. Terwijl het gemiddelde pensioen van een werknemer momenteel 1.200 euro bedraagt en dat van een gemiddelde ambtenaar zelfs 2.600 euro, moet een doorsnee zelfstandige het met amper 857 euro per maand stellen. Tijdens een recente UNIZO-bevraging daarover, waaraan bijna 3.000 zelfstandigen deelnamen, gaf maar liefst 92 % aan absoluut een beter pensioen te willen. Bij een eerdere UNIZO-enquête in september van dit jaar vertelde 45 % bij aanvang te hebben getwijfeld over de start van hun zaak, omwille van het mindere sociaal statuut. Als we een meer ondernemend en dus welvarend land willen, met meer tewerkstelling, moeten we de motor van onze economie - de ondernemers - een betere sociale bescherming gunnen, te beginnen bij de pensioenen."

Bekijk hier de volledige resultaten van de UNIZO-enquëte bij zelfstandigen over hun sociaal statuut.