Nieuw meldpunt voor fraude, oplichting en misleiding

Bent u het slachtoffer van misleiding, bedrog, fraude, oplichting? Of werden uw rechten als consument of onderneming niet gerespecteerd?

De FOD Economie lanceerde een nieuw meldpunt in dit kader. De bevoegde diensten analyseren uw melding, stellen mogelijk een onderzoek in en formuleren een advies.

https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/

Meer over: Internationaal, Fraude