Nood aan administratieve vereenvoudiging? Doe mee aan de UNIZO Red Tape Challenge!

Veel ondernemers raken vaak gefrustreerd door de regeldruk, bureaucratie, de complexiteit ervan of het gebrek aan digitale toepassingen.

We verzamelen daarom bij UNIZO concrete klachten rond dit thema. We doen deze oproep onder de vorm van een Red Tape Challenge (red tape = Engelstalige aanduiding van een hoge mate van bureaucratie, complexe en vertragende wetgeving en een strikte handhaving ervan).

Ken jij voorbeelden? Stuur die dan naar redtape@unizo.be

Alle klachten over volgende zaken zijn welkom:

  • administratieve lasten
  • gebrek aan digitalisering
  • schendingen ‘Only Once’ principe
  • inefficiënte of onduidelijke wetgeving
  • inefficiënte inspectiemechanismen
  • ...

Alles over UNIZO's eis tot administratieve vereenvoudiging