Ook na afschaffing verplicht attest blijft kennis bedrijfsbeheer essentieel voor starters

"Een goede basiskennis bedrijfsbeheer blijft essentieel om met kans op slagen een onderneming te starten. En daarvoor is een gedegen vorming nodig." Dat benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO nu het Vlaams parlement gisteren unaniem het decreet van minister Muyters goedkeurde om het verplichte attest 'basiskennis bedrijfsbeheer' voor starters vanaf 1 september 2018 af te schaffen. "Het huidige systeem is uitgehold", erkent Danny Van Assche. Hij is dan ook akkoord dat we moeten zoeken naar andere manieren om startende ondernemers een degelijke basis te geven. Maar het basisprincipe - ondernemers met kennis van zaken doen starten - blijft essentieel. UNIZO verwelkomt het actieplan dat de Vlaamse regering hiertoe ontwikkelde, en werkt hier volop aan mee. Daarnaast blijft UNIZO investeren in eigen initiatieven, waaronder haar praktijkgerichte traject Go4Business, dat intussen al verschillende jaren succesvol loopt.

www.unizo.be/go4business

Meer over: Starten, Bedrijfsbeheer