Planeet B

Eind april stond de 16de klimaatmars op rij op de agenda in ons land. De initiatiefnemers maakten de belofte om zeker tot de verkiezingen van 26 mei door te gaan. Over de manier waarop de organisatoren het thema ‘klimaat’ op de politieke agenda plaatsten, valt te discussiëren. Maar dat ze erin geslaagd zijn, is zeker. Dit feit alleen al is lovenswaardig. Het klimaat, duurzaamheid en ecologie laat ook ondernemers niet onberoerd. Ze dragen graag hun steentje bij. Ze willen als maatschappelijke actor mee bouwen aan een duurzame samenleving en investeren in de toekomst. Al moet het natuurlijk wel economisch haalbaar blijven.

 

Vandaag al zijn er mooie voorbeelden van hoe het (stapsgewijs) kan. Denk maar aan de bedrijven die inzetten op een energiezuinige productie, recycleerbare materialen en het beperken van verpakkingen. Maar ook ondernemers die investeren in hernieuwbare energie, meewerken aan een kernversterkend project en/of werk maken van een duurzame mobiliteit (via welk vervoersmiddel dan ook) dragen hun steentje bij. Maar het protest gaat er net over dat ‘het klimaat’ een gezamenlijke inspanning vergt; van burgers, bedrijven, … én de overheid.

 

Vanuit UNIZO formuleerden we recent dan ook enkele klimaatvoorstellen waarbij we bevoegde instanties vragen om investeringen sneller door te voeren of laagdrempeliger te maken voor bedrijven (via begeleiding, subsidies en/of fiscale stimulansen). Op vlak van mobiliteit moet er blijvend geïnvesteerd worden in multimodale oplossingen en een beter, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer over de gewestgrenzen heen. Ook de gratis retourzendingen moeten dringend aan banden gelegd worden. Met onze voorstellen hopen we samen een omslag op verschillende domeinen te realiseren, die zowel het klimaat als onze ondernemers ten goede komt!

 

Elke Tielemans

Directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel

 

Lees onze voorstellen op www.unizo.be/klimaat