Provincie subsidieert handelskernversterking

Vlaams-Brabant maakt werk van handelskernversterking. De provincie besteedt een budget van 145.151,03 euro  aan negen gemeentelijke projecten in Herent, Hoeilaart, Lennik, Leuven, Aarschot, Begijnendijk, Boortmeerbeek en Rotselaar en twee projecten ondernemersvorming van Unizo Vlaams-Brabant & Brussel en van de hogeschool UC Leuven-Limburg.

“Samen met wonen en recreatie is detailhandel is een van de belangrijkste voorwaarden voor bruisende dorps-en stadskernen”, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor Economie. “Door in te zetten op handelskernversterking streven we naar vitale en leefbare (dorps)kernen met een toegankelijk basisaanbod.”

Gemeenten die handelskernversterkende projecten uitwerken, kunnen hiervoor een subsidie van de provincie Vlaams-Brabant krijgen. De elf projecten die dat al realiseerden, zijn:

° Visie op kleinhandelsactiviteiten en algemene stedenbouwkundige verordening’ van de gemeente Herent
° Opmaak van een kernversterkend horecabeleidsplan van de gemeente Hoeilaart
° Heraanleg van het Gemeenteplein van de gemeente Hoeilaart
° Studie met het oog op het herinrichten van het marktplein van de gemeente Lennik
° Opstellen van een horecabeleidsplan van de stad Leuven
° Acquisitiebeleid kernwinkelgebied: voortzetting van de kernversterking van de stad Aarschot
° Aanleg centrumparking van de gemeente Begijnendijk
° Herinrichting van het Heldenplein van de gemeente Boortmeerbeek
° Uitvoering acties uit strategisch commercieel plan van de gemeente Rotselaar
° Wake up call lokale handel van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel
° Pop-up: een vormings- en ervaringsproject om de lokale onderneming zuurstof te geven van UC Leuven-Limburg

*bron: Made in Vlaams-Brabant - http://www.madeinvlaamsbrabant.be/nieuws/provincie-subsidieert-handelskernversterking/?utm_source=MIV&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=daily