Ruimte voor ondernemen in Huizingen (Beersel)

Vlaams-Brabant is een dichtbebouwde en dichtbevolkte provincie. Het is dan niet altijd eenvoudig om nieuwe ruimte voor economische activiteiten te vinden.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant, waarin ook UNIZO een raadgevende stem heeft, verwierf in 2009 echter de al jaren verwaarloosde en leegstaande site van de vroegere papierfabriek Catala in Huizingen (Beersel). Na de studiefase werd gestart met de reconversie en werd de oude site omgedoopt tot Manchestersite (verwijzend naar de typische industriële architectuur).

Op de percelen die vrijgekomen zijn door de afbraak van de oude fabrieksgebouwen en op de omliggende nog vrije percelen wordt nu ook een KMO-zone ingericht.

Meer info: POM Vlaams-Brabant, 016-26 71 90, info@pomvlaamsbrabant.be