Start werken verkeersknooppunt Machelen

Op 28 september 2015 start het Agentschap Wegen en Verkeer met de bouw van een nieuwe brug ter hoogte van het verkeersknooppunt in Machelen. Dat is nodig om het knooppunt van de E19 en de Brusselse ring (R0) verder af te werken en aan te sluiten op de Woluwelaan (R22). Na de herinrichting zal het verkeer op het knooppunt veiliger en vlotter verlopen. Tijdens de werken moet het verkeer dat van de binnenring (R0) komt en richting Antwerpen (E19) wil, tijdelijk over één rijstrook. De werken aan het knooppunt zullen wellicht negentien maanden duren.

Eens de nieuwe brug is gebouwd, krijgen ook de verouderde verkeerslussen en bruggen van het knooppunt een grondig onderhoud. Daarna volgt de aansluiting van de nieuwe verkeerslussen op de bestaande wegen. Zodra die in gebruik zijn, kan de bestaande afrit van de binnenring (R0) naar de Woluwelaan (R22) geschrapt worden, aangezien die op dat ogenblik overbodig wordt. Het verkeer dat van de ring (R0) naar de Woluwelaan (R22) wil rijden en omgekeerd, zal dan aan een en dezelfde kant geconcentreerd worden. Dat is beter voor de doorstroming en de veiligheid. Om de leefbaarheid van de omliggende woonwijken te verhogen, komen er geluidsschermen over de volledige lengte van de nieuwe op- en afritten.

Meer over: Hinder openbare werken, Mobiliteit, Steunmaatregelen