UNIZO Brussel stelt haar nieuwe voorzitter en een ambitieus actieplan voor Brussel voor!

UNIZO Brussel organiseerde op 2 december een ontmoeting bij Vleesverwerkend bedrijf Walravens in Jette. Aanleiding voor deze ontmoeting was het voorstellen van Bernard Walravens als nieuwe voorzitter van UNIZO Brussel en het presenteren van de UNIZO visie en actieplan voor de UNIZO-werking in het Brussels gewest. De 47-jarige Bernard Walravens is een geboren en getogen Brusselaar, CEO van familiebedrijf Walravens NV, een firma die in 1908 werd gesticht. Daarnaast was de bijeenkomst ook een gelegenheid om afscheid te nemen van vorige UNIZO Brussel voorzitter Georges De Smul.

De ontmoeting werd afgesloten met een uitwisseling tussen ondernemers en Brusselse topambtenaren m.b.t. de Brusselse steunmaatregelen voor investering, opleiding en consultancy.

Onder leiding van Bernard Walravens wenst UNIZO Brussel haar expertise, kennis en ervaring ter beschikking te stellen van de Brusselse ondernemers en overheden: niet vanuit een paternalistische visie op Brussel, maar gewoon vanuit het geloof van de sterkte van het aanbod en de meerwaarde ervan voor Brusselse ondernemers. UNIZO Brussel wil vooral verzoenend en inspirerend werken en verschillende thema’s naar de Brusselse specifieke context vertalen.

De lokale werking is en blijft de ruggegraat van UNIZO, ook in Brussel zal de samenwerking met de verschillende ondernemersverenigingen, handelaarscomités en lokale besturen versterkt worden. Door het organiseren van infosessies, roadshows en workshops m.b.t. ondernemerschap in samenwerking met verschillende verenigingen zal UNIZO Brussel de lokale handelaars ondersteunen en professionaliseren.

UNIZO Brussel gaat ook partnerschappen aan met tewerkstellingsactoren, opleidingscentra en jeugdhuizen rond werkgelegenheid en diversiteit. UNIZO Brussel roept werkgevers op om kansen te geven aan jonge werkzoekenden: het gebrek aan ervaring kan gecompenseerd worden door een betere begeleiding en opvolging van nieuwe werknemers.

UNIZO Brussel pleit voor een betere samenwerking tussen de gemeenten en het gewest: een betere afstemming van vraag en aanbod en een verzoening van belangen zijn een must. Het Brussels gewest moet meer de voorkeur geven aan de ondersteuning van de vraag in plaats van het creëren van het aanbod, bijvoorbeeld via een ‘adviesbudget’ in plaats van een gratis aanbod dat een oneerlijke concurrentie is voor privé-aanbieders. Meer aandacht moet ook besteed worden aan mobiliteitsproblemen om de bereikbaarheid van bedrijven en handelskernen te verzekeren.

Last but not least, UNIZO Brussel breekt een lans voor informatie- en begeleidingsprogramma’s op maat van de ondernemers in samenwerking met het gewest, de gemeenten en Atrium.

Voor meer info Anton Van Assche 0478 44 41 19

Bekijk hier de link naar de reportage van TV Brussel: http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/nieuwe-voorzitter-bij-unizo-brussel-tijd-vrijmaken-om-jongeren-te-vormen-bij